Venerius Literair

Onder de site www.venerius.nl komt een pagina met publicaties van Willem
Venerius, die ook hier op venerius.com al een eigen pagina heeft.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Venerius Literair

Nieuws

Onverwachte ontwikkelingen. Uit Duitsland kreeg ik van twee verschillende mensen heel interessante informatie, die ik zo snel mogelijk zal publiceren op de site.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nieuws

Militair

Monique heeft ontdekt, dat er sinds augustus 2012 stamboeken online staan, die informatie bevatten over de dienstplicht die enkele personen met achternaam Venerius hebben vervuld in de negentiende eeuw. Binnenkort meer hierover.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Militair

Legaal

Venerius.com voldoet in zijn huidige opzet geheel aan de wet, zo heeft Monique ontdekt. Op een site, waar de Wet bescherming persoonsgegevens uitgelegd wordt, vond zij dit: Indien een publicatie waarbij de toegang effectief is beperkt tot het eigen huishouden, familieleden en/of kennissen, bijvoorbeeld d.m.v. een wachtwoord (Zie I.7.1, blz 12), en valt onder de uitzondering voor persoonlijk/ huishoudelijk gebruik, dan is de Wbp is niet van toepassing.”

Met haar commentaar “Altijd leuk om te lezen, dat je je netjes aan de regels houdt ;-)” ben ik het dan ook van harte eens.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Legaal

Drie Hollandse nieuwe

Maar liefst drie nieuwe personen met de achternaam Venerius heeft Monique opgespoord. Alledrie kinderen van Joanna en kleinkinderen van de stamvader van het geslacht Venerius in Twente.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Drie Hollandse nieuwe

VOC en Venerii

De scheepslading aan nieuwe feiten is de veilige haven van deze site binnengelopen. Onvermoede verbanden met het verleden zijn boven water. Vandaag zijn er nog weer verfijningen in het logboek opgenomen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on VOC en Venerii

Members

Er is in stilte hard gewerkt aan het deel, dat alleen toegankelijk is voor leden. Dit deel is nu klaar en werkt, zoals bedoeld. Je kunt je aanmelden als lid en krijgt dan een wachtwoord via het opgegeven e-mail adres. Waar wacht je nog op?

Posted in Uncategorized | Comments Off on Members

Stamvader onttroond

Joannes, die van Amstelveen naar Delden in Twente trok om te huwen met zijn beminde Hendrina Joostink, van professie kleermaakster, is definitief onttroond als stamvader. Het stokje is doorgegeven aan Jan Fenerius uit Amsterdam. Maar of Jan lang de stamvader der Venerii in Nederland zal blijven, is hoogst twijfelachtig. Genealogisch researcher Monique is intussen alweer verder terug in de tijd en komt bijna dagelijks met nieuwe vondsten, die wijzen op nog oudere voorvaderen. Hugenoten, een scheepschirurgijn en organist, een student medicijnen, een verstoten en toch liefdevol weer aangenomen trouwlustige zoon, bezitters van huizen in de Amsterdamse binnenstad, een beeldhouwer, pruikenmakers… en wie al niet meer buitelen over elkaar om het beeld van Venerius in Nederland kleur en invulling te geven. Er lijkt zelfs een link naar het atelier van Rembrandt van Rijn… Blijf ons dus volgen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Stamvader onttroond

Meer… geduld

Voor ieder die deze weblog met aandacht volgt zal het wachten inmiddels schier ondraaglijk zijn geworden. Toch vraag ik u met alle bescheidenheid, die bij een dergelijk verzoek past, nog even geduld te hebben. Waarom een halfgekookt ei verorberen, terwijl weldra het geheel gekookte ei vrolijk Pasend voor u ligt? Een tipje van de sluier voor u, die geduldig tot hier hebt gelezen: de naam Rembrandt van Rijn is in beeld!

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Binnenkort meer

De ontwikkelingen buitelen over elkaar, maar het is net als bij het overleg in het Catshuis, waar doorgewinterde dappere staatslieden met volle kracht het roer van staat in de hand grijpen om ons aller paradijselijke leven voor de zeer lange termijn veilig te stellen met maatregelen, waar u en ik zeker de komende jaren nog geen brood van kunnen eten, die echter de heffe des volks op zodanige wijze op zijn terechte plaats zullen zetten, zodat ooit in een bijkans oneindig verre toekomst in een parallel universum kneuterig geluk zal lonken, kortom: u krijgt nog steeds erg weinig te horen. Hoe sprak in vergelijkbare omstandigheden, lang geleden in het aan verval onderhevige Grote Rijk de wijze Ping Po? Oefen geduld en alles zal snel gaan. Dat hij met die uitspraak volkomen gelijk zou krijgen, daarvan staan de geschiedenisboeken nu, vele eeuwen later, immers nog bol. (Punt com.) Dat hij echter met “alles zal snel gaan” de totale ineenstorting van het rijk voor ogen had, daarover zweeg de wijze Ping Po in alle talen, inclusief het Chinees, zodat wij hem weliswaar mogen vergelijken met het orakel van Delphi, dat menig groot leger ten onder zag gaan, nog vooraleer dit leger werkelijk met de bloederige grond gelijk gemaakt was. Maar moet men er hierbij omwille van de zindelijkheid van het denken natuurlijk op bedacht zijn dat er een wezenlijk verschil is tussen Ping Po, die klassiek Chinees sprak en het orakel, waar de Pythia slechts bedwelmd brabbelde, waarna de geoefende priester-duiders de onder invloed opgedane wijsheden in vlekkeloos Grieks aan de nieuwsgierige en goed betalende klanten overbrachten. En zoals u allen zult weten, treedt er bijna onvermijdelijk enige ruis op bij de transmissie van eender welke boodschap, waarbij de hoeveelheid bronnen van de ruis een exponentiële invloed hebben op de uiteindelijke verminking van het oorspronkelijke gebrabbel. Eenvoudiger gezegd: hoe meer intermediairs zich bemoeien met een gesprek, des te groter wordt het gekakel en des te onbereikbaarder welke oplossing dan ook. Hetgeen ons terstond terugbrengt naar het Catshuis, alwaar bekwame lieden van staat het anker van de Nederlanden trachten vast te verankeren in onwrikbare modder, die ons aller geluk tot in lengte van dagen, maanden en jaren moet garanderen met de zekerheid van de goudstandaard en elke ethische inflatie reeds bij voorbaat de kop in en ons door de strot gedrukt zal zijn.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Binnenkort meer