VOC en Venerii

De scheepslading aan nieuwe feiten is de veilige haven van deze site binnengelopen. Onvermoede verbanden met het verleden zijn boven water. Vandaag zijn er nog weer verfijningen in het logboek opgenomen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.