Privacy

Omwille van bescherming van de privacy (terecht) is het wettelijk verboden om een verzameling van levende naamgenoten te publiceren, ook al zijn die op internet te vinden. Want het recht om informatie over eenieder te verzamelen en in al dan niet gekoppelde geautomatiseerde systemen op te slaan is Рnet als loterijen organiseren en casino’s beheren Рvoorbehouden aan de overheid, die trouwens zelf ook weer gebonden is aan wettelijk geregelde beperkende kaders. Er staan dan ook geen namen van thans aantoonbaar of vermoedelijk nog in leven zijnde personen, van wie nog geen uitdrukkelijke toestemming tot vermelding voorhanden was, meer in de publiek toegankelijke overzichten. Jammer, maar: lex dura, sed lex, zoals onze Romeinse voorouders reeds wisten. De wet is hard, maar het is nu eenmaal de wet.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.