Binnenkort meer

De ontwikkelingen buitelen over elkaar, maar het is net als bij het overleg in het Catshuis, waar doorgewinterde dappere staatslieden met volle kracht het roer van staat in de hand grijpen om ons aller paradijselijke leven voor de zeer lange termijn veilig te stellen met maatregelen, waar u en ik zeker de komende jaren nog geen brood van kunnen eten, die echter de heffe des volks op zodanige wijze op zijn terechte plaats zullen zetten, zodat ooit in een bijkans oneindig verre toekomst in een parallel universum kneuterig geluk zal lonken, kortom: u krijgt nog steeds erg weinig te horen. Hoe sprak in vergelijkbare omstandigheden, lang geleden in het aan verval onderhevige Grote Rijk de wijze Ping Po? Oefen geduld en alles zal snel gaan. Dat hij met die uitspraak volkomen gelijk zou krijgen, daarvan staan de geschiedenisboeken nu, vele eeuwen later, immers nog bol. (Punt com.) Dat hij echter met “alles zal snel gaan” de totale ineenstorting van het rijk voor ogen had, daarover zweeg de wijze Ping Po in alle talen, inclusief het Chinees, zodat wij hem weliswaar mogen vergelijken met het orakel van Delphi, dat menig groot leger ten onder zag gaan, nog vooraleer dit leger werkelijk met de bloederige grond gelijk gemaakt was. Maar moet men er hierbij omwille van de zindelijkheid van het denken natuurlijk op bedacht zijn dat er een wezenlijk verschil is tussen Ping Po, die klassiek Chinees sprak en het orakel, waar de Pythia slechts bedwelmd brabbelde, waarna de geoefende priester-duiders de onder invloed opgedane wijsheden in vlekkeloos Grieks aan de nieuwsgierige en goed betalende klanten overbrachten. En zoals u allen zult weten, treedt er bijna onvermijdelijk enige ruis op bij de transmissie van eender welke boodschap, waarbij de hoeveelheid bronnen van de ruis een exponentiële invloed hebben op de uiteindelijke verminking van het oorspronkelijke gebrabbel. Eenvoudiger gezegd: hoe meer intermediairs zich bemoeien met een gesprek, des te groter wordt het gekakel en des te onbereikbaarder welke oplossing dan ook. Hetgeen ons terstond terugbrengt naar het Catshuis, alwaar bekwame lieden van staat het anker van de Nederlanden trachten vast te verankeren in onwrikbare modder, die ons aller geluk tot in lengte van dagen, maanden en jaren moet garanderen met de zekerheid van de goudstandaard en elke ethische inflatie reeds bij voorbaat de kop in en ons door de strot gedrukt zal zijn.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.