Stamvader onttroond

Joannes, die van Amstelveen naar Delden in Twente trok om te huwen met zijn beminde Hendrina Joostink, van professie kleermaakster, is definitief onttroond als stamvader. Het stokje is doorgegeven aan Jan Fenerius uit Amsterdam. Maar of Jan lang de stamvader der Venerii in Nederland zal blijven, is hoogst twijfelachtig. Genealogisch researcher Monique is intussen alweer verder terug in de tijd en komt bijna dagelijks met nieuwe vondsten, die wijzen op nog oudere voorvaderen. Hugenoten, een scheepschirurgijn en organist, een student medicijnen, een verstoten en toch liefdevol weer aangenomen trouwlustige zoon, bezitters van huizen in de Amsterdamse binnenstad, een beeldhouwer, pruikenmakers… en wie al niet meer buitelen over elkaar om het beeld van Venerius in Nederland kleur en invulling te geven. Er lijkt zelfs een link naar het atelier van Rembrandt van Rijn… Blijf ons dus volgen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.