Venerius NL

Venerius in Nederland

In 1946 waren er in Nederland 52 personen met de achternaam Venerius. Zestig jaar later, in 2007, droegen 87 personen in Nederland deze achternaam. Ondanks de babyboom geen spectaculaire groei in zestig jaar, wanneer men uitgaat van absolute aantallen. En de belofte aan Abraham (Genesis 22:17) lijkt er niet in door te klinken: ‘Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is.’ Maar in procenten is het toch een groei van ruim 67% (wat maar weer bewijst, hoe met statistieken te goochelen valt). De Venerii wonen onregelmatig verspreid over Nederland. In 2007 woonden zij in de gemeenten Enschede (28), Haaksbergen (5), Berkelland, Hengelo, Oldenzaal, Borne, Almelo (7), Tubbergen; Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Waalre en Heeze-Leende (11); Landgraaf, Heerlen, Kerkrade (5); Maastricht, Amsterdam, Ridderkerk, Emmen, Smallingerland, Lemsterland, Steenwijkerland, Apeldoorn, Arnhem, Zwolle. Zoals ook de kaart laat zien, kun je drie clusters aanwijzen: rond Kerkrade, rond Eindhoven en in Twente, waar je de meeste vindt.

Varianten

Als varianten van Venerius komen in Nederland en elders Vinerius, Vienerius, Vernerius, Verneries, Vernerie, Warnerius, maar ook Fenerius en Finerius, en als verschrijving zelfs Vennius voor. Ook vond ik een Alexis Venieris en een Nikolaos Veneris, beiden schakers. Eén keer vond ik bovendien een link met Irnerius, (ook wel Wernerius, Vernerius, Warnerius, Vuarnerius of Gernerius), grondlegger van de universiteit van Bologna. De scheldnamen Veneertjes en Vesuvius, die mij op de lagere school resp. het gymnasium ten deel vielen, zijn gelukkig niet in officiële documenten vastgelegd. Vesuvius zou maar het misverstand voeden, dat een Venerius opvliegend van aard is. 😉 Soms vind je de achternaam van aantoonbaar dezelfde persoon op heel verschillende wijze gespeld. Een spellingsvariant sluit genetische verwantschap dus niet uit. Misschien deed een analfabeet aangifte bij de Burgerlijke Stand. Wanneer de ambtenaar dan de naam had genoteerd en vroeg, of het correct was, beaamde die persoon dat. Mogelijk uit schaamte of in de overtuiging, dat het gehoorde overeenkwam met het geschrevene. En zo’n geleerde ambtenaar zou het toch wel goed hebben, nietwaar? Dan was de variant ongewild een feit. De naam daarna aanpassen kan alleen via een Koninklijk Besluit. Het verzoek moet je indienen bij de rechtbank. Daar heb je hulp van een advocaat bij nodig. Je moet een vier pagina’s tellend aanvraagformulier invullen. De kosten zijn aanzienlijk. Wordt het verzoek afgewezen, dan ben je dat geld kwijt.

Nu is een kanttekening bij de spellingsvarianten hier op zijn plaats. Het verhaal over analfabeten, die aangifte deden en niet konden of durfden verifiëren, of de genoteerde achternaam overeenkwam met hun ‘echte’ naam, is gebaseerd op de vooronderstelling, dat de naam Venerius al in deze vorm bestond en vervolgens verhaspeld is. Maar komt die veronderstelling wel overeen met de historische feiten? Het gedegen genealogische onderzoek door Monique wijst in de richting van een omgekeerde gang van zaken: eerst bestond er een ‘variant’, die pas later tot de naam Venerius werd. Heel sneu voor de theorie, dat er misschien wel een doorlopende lijn zou lopen vanaf de Romeinen via de Middeleeuwen tot in onze tijd. Met meer recht kan men beweren, dat de naam Venerius een wederopstanding heeft beleefd. En waarom zou een Latijnse naam in zijn oorspronkelijke vorm zijn blijven bestaan, waar het klassiek Latijn zich gaandeweg via het vulgair Latijn heeft ontwikkeld tot andere talen zoals het Frans, Spaans, Catalaans, Portugees, Italiaans en zelfs het Roemeens en Moldavisch? Toen in de vijftiende en zestiende eeuw de internationale wereld van humanisten en wetenschappers het Latijn als lingua franca ging gebruiken, latiniseerden auteurs die in het Latijn schreven hun naam. De Latijnse vorm benadrukte, dat iemand bij de humanistische, geleerde elite hoorde, maar was vaak ook handig om een nederige afkomst te verbergen. Terug naar de theorie van de ‘wederopstanding’ van de naam. Historisch is het veel waarschijnlijker, dat ene Fournier zijn naam latiniseerde tot Fornerius, wat leidde tot allerlei werkelijk gevonden varianten, tot er op een bepaald moment de variant Venerius was, misschien ingegeven en opgeschreven door iemand, die deze naam uit de kerkgeschiedenis kende en juister achtte dan bijvoorbeeld Fernerius of Vernerius.
De geslachtsnaam Venerius is dan een latere ontwikkeling – geen bron van verschrijving, maar een eindpunt. Wanneer Napoleon Bonaparte op 18-11-1811 de Burgerlijke Stand in de Lage Landen invoert en iedereen wettelijk verplicht is, een eigen ‘achternaam’ aan te nemen om belasting-inning en dergelijke geolied te laten verlopen, komt er meer orde en worden vreemde varianten van de naam Venerius zeldzaam.

Stamboom

Personen met de familienaam Venerius komen veel voor op het internet en ook enkele bedrijven met Venerius in hun naam, zowel in Nederland als elders. Mijn halfzus Monique heeft bewonderenswaardig vasthoudend en deskundig de stamboom van de voorlopig oudst traceerbare ‘stamvader’ Jan Fenerius (geboren ~1740-1750, sterfdatum onbekend) en zijn nakomelingen opgesteld. Deze Jan Fenerius leefde in Amsterdam.
Joannes Venerius (~1773-1848) was lang de oudst traceerbare bron van de herkomst van de naam Venerius in Nederland. Personen met de achternaam Venerius of Veneries in Twente stammen vrijwel zeker van deze Joannes Venerius af. Hij verhuisde op een gegeven moment van Amstelveen naar Delden.

Overzicht van (bijna) alle vroegere Venerii in Nederland

Alle vondsten van Monique en mij zijn opgenomen in het volgende overzicht. Dit is alfabetisch gerangschikt op voorletters of voornamen en bij gelijke letters chronologisch. Met spellingsvarianten in de achternaam is hierbij geen rekening gehouden. X. Vernerius, Finerius of Fenerius wordt dus geplaatst alsof er X. Venerius stond.

A. Venerius moet in 1905 eigenaar van een koffiehuis in Enschede zijn geweest, zo valt op te maken uit een bericht in het Deventer Dagblad van woensdag 1 februari 1905, dat beschrijft hoe het de ijverige politie lukte om een verdachte 20-jarige Duitser benevens een hem gezelschap houdende jonge vrouw in dat café te arresteren.

A. Lenzen-Venerius uit Kerkrade wordt genoemd in de overlijdensadvertentie van Hubert Lenzen d.d. 2 september 1982.

Adolphus Venerius had lang geleden te maken met cartografie. Volgens een krabbel in de marge van een boek beschouwt hij Calepinus niet als een Turkse heerser. Het belang van deze opvatting blijft duister.

Agnes Vienerius zag het levenslicht op op 28 juli 1908, maar is al op 16 augustus 1908 gestorven. Zij was het elfde kind en de op een na jongste dochter van Johannes Vienerius (1861-na 1959) en Agnes Faber.

Albertina Catharina Agnes Venerius was het jongste kind en de laatste dochter van Johannes Vienerius (1861-na 1959) en Agnes Faber. Zij werd geboren op 12 november 1898 in Bocholt en ging door het leven als Katharina Vienerius, omdat het in Duitsland gebruikelijk is, de tweede voornaam als roepnaam te gebruiken. Albertina Catharina Agnes trouwde op 24 juli 1919 in Heerlen met de mijnopzichter Reinhold Ferdinand Heinrich Petzke (geboren ca. 1890) uit Adamsdorf. (Bron: Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr 12.038, inventarisnr: 97. Soort akte: huwelijksakte, aktenummer: 0 d.d. 24-07-1919 van de Burgerlijke stand der Gemeente Heerlen). Op de trouwakte staat als vader van de bruid vermeld Johann Venerius; dus ook hier een variatie van de spelling van de naam. In 1922 kwam Albertina Catharina Agnes per schip via Lobith naar Rotterdam. Zij reisde als Albertina Venerius en bleef deze naam in Nederland ook gebruiken. Echtgenoot Petzke wordt niet vermeld op de passagierslijst. Misschien was hij al overleden. Later trouwde Albertina Katharina Agnes met Leonard Schopen, geboren op 1 april 1893 te Kerkrade en gestorven op 2 augustus 1970. Leonard Schopen was de weduwnaar van Maria Josefina Ritzerfeld (Bron: Bidprentjes, 1850-heden, in de studiezaal van Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis, archiefnummer 352-18, inventarisnummer 1078). Albertina Catharina Agnes Venerius, die als dochter van Johannes Vienerius (1861-na 1959) en Agnes Faber op 12 november 1898 geboren is te Bocholt, Duitsland, blijkt identiek te zijn met Katharina Vienerius, geboortedatum 12-11-1898, die al gevonden was in het bevolkingsregister van Wisch register 39. Silvolde, 1900-1911. Zij heeft, ergens in de periode 1916-1920, in Woensel gewoond (Bron: Bevolkingsregister Woensel inv. nr. 225 folio 69 volgnr. 3), maar het bevreemdt, dat zij volgens het register van Wish is zij geboren in november, maar volgens dat van Woensel in oktober.

Albertus Venerius, de zoon van Joannes Venerius en Maria Hermans is op 5 augustus 1741 rooms katholiek gedoopt in Kerk Het Haantje te Amsterdam. Doopgetuigen waren Albertus Bronkhorst en Maria Vernerius (met een r). Bron: Stadsarchief Amsterdam.

Alfons Johan (Fons) Venerius, werd geboren in 1942 in Boekelo, gemeente Enschede, als achter-achterkleinzoon van Joannes, en derde zoon van Gradus Johannes Venerius en Johanna Euphemia Smienk. Volgde te Enschede de Hogere Textielschool, maar rondde de opleiding niet af, omdat hij veel liever leraar was geworden. Huwde en had twee kinderen, die hier niet vermeld worden omdat ze leven. Fons werd door iedereen geroemd om zijn pedagogische begaafdheid. Werkte zijn hele leven in de textielindustrie. Is op 23 april 2005 in Boekelo overleden, 63 jaar oud.

Andreas Venerius, geboren op 20 mei 1850 als zoon van Antonij Venerius en Sophia Dekker. Was metselaar in Enschede. Andreas is gestorven op 16 juli 1877 te Enschede, ongeveer 27 jaar oud. Voor geregistreerde leden van deze site, zie ook de pagina Crimineel.

Andreas Julius Theodoor Vienerius (roepnaam Sjuul) is geboren op 18 april 1919 en op 63-jarige leeftijd gestorven op 28 oktober 1982, wat met een bij katholieken gebruikelijke zeswekendienst werd herdacht op 11 december 1982. Hij was het tweede kind van Heinrich Julius Vienerius (1889-1969) en Gertrud Elbers en hij trouwde met Maria Elizabeth Kil (roepnaam Lisa), met wie hij één zoon had: Julius Jean, die echter maar 5 jaar oud werd.

Andries Vienerius werd geboren op 14 april 1922 en stierf op 28 juli 1999. Hij was de zoon van Heinrich Julius Vienerius (1889-1969) en Gertrud Elbers. Hij trouwde met Josephine Gielkens, geboren op. 10 januari 1921 en overleden op 16 juli 2009.

Anna Fenerius was getrouwd met Henricus Goose. Hun dochter Maria Magdalena Goose is rooms-katholiek gedoopt op 28-05-1800 in de Maagdenhuis-kerk. Als getuigen traden op Gosewijk Goose en Maria Donato. Bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand), 365 p. 48 (folio 24v) nr. 1. Doopregister: NL-SAA-23717925.

Anna Vienerius, geboren op 22 april 1904 te Bocholt was het tiende kind van Johannes Vienerius (1861-na 1959) en Agnes Faber. Deze dochter is begin 1930 naar Amsterdam gegaan, waar zij werkte als ‘db’: dat zal dienstbode zijn geweest. In een advertentie biedt zij meubels te koop aan. In 1941 verhuisde zij om onbekende redenen naar Kerkrade. Gestorven is zij op 27 juni 1943.

Anna Gerresiena Aleida Venerius is de achter-achterkleindochter van Joannes. Zij werd geboren als dochter van Johannes Franciscus Venerius en Jetta Johanna van de Worp. Anna is reeds als zuigeling gestorven op 28 januari 1937 in Winterswijk.

Anton Christian Vienerius, roepnaam Christian (zie aldaar), is geboren op 20 december 1887 in Stadt Rheine in Duitsland. Hij was de oudste zoon van Johannes Vienerius (1861-na 1959) en Agnes Faber, en werd fabrieksarbeider. Op 11 december 1906 oordeelde de Militieraad, dat hij als loteling met het lotingsnummer 422 ‘tot de dienst aangewezen’ werd: dat hij zijn dienstplicht moest vervullen. Op 6 maart 1907 werd hij ook werkelijk ingelijfd, maar al een week later, op 13 maart 1907, deden Gedeputeerde Staten de uitspraak no. 123, artikel 100: 
‘afgekeurd wegens lichaamsgebreken’. Christian Vienerius is gestorven op 30 juni 1980.

Antonia Theodora Vernerius (ook wel: Anthonia Theodora Vernerius en Antonette Theodora Venerius) is op 
13-04-1747 geboren als dochter van Johannes Fernerius en Maria Hermans, en nog diezelfde dag rooms-katholiek gedoopt in de Franse Kapel. Als getuigen waren hierbij aanwezig Theodore Diebram en Arnolda Bronkhorst. Bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand), 334 p. 330 (oud pag. 329) nr. 3. Doopregister: NL-SAA-23939006. Volgens een pas recent op internet openbaar geworden akte ging zij op 16 januari 1767 in Amsterdam in ondertrouw met Bernardus Bisseman. Anthonia Theodora wordt in een doopakte d.d. 4 februari 1780 genoemd als de moeder van Hendericus Johannes Bisseman, zoon van Bernardus Bisseman: ‘04.02.1780 4 februarii – baptizatus est Hendericus Johannes cujus parentes Bernardus Bisseman et Anthonia Theodora Vernerius; patrini Joannes Fradetolle et Anthonia Sijlvolt’. Een doopboek 1750-1781 (R.B.S. 1048) van de Rooms-Katholieke Gemeente Lichtenvoorde vermeldt over het tijdvak 1771-1781 de doop van het kind Barnardus Antonius op 10-10-1783. De ouders zijn Barnardus Bieseman en Antonia Theodora Vernerius. Twee jaar later vermeldt een Doopboek Beverwijk R.K. over 1777-1812 de doop van het kind Frederik Joannes op 26-04-1785. Ouders: de marskramer Frederik Siegman en Antonia Theodora Vernerius. Vrijwel zeker is zij dus twee keer getrouwd. Ook komt zij voor als getuige bij een huwelijk in 1777.

Antonij of Antony Venerius is op 14 maart 1813 geboren te Delden als zevende kind van Joannes Venerius en Hendrine Joostink. ‘Uit hoofde van volbrachte dienst van twee broeders’ werd Antony finaal vrijgesteld van dienstplicht.’ Hij woonde later te Enschede, waar hij als metselaar de kost verdiende. Ongeveer 31 jaar oud trouwde hij op 27 juli 1844 in Enschede met de 28-jarige Anna Elizabeth Dekker, geboren op 21 september 1815 in Coevorden. Als vader van de bruidegom wordt op de huwelijksakte genoemd kleermaker Jan Vienerius en als moeder Hendrine Joostink. Opnieuw bewijs, dat de spelling van namen soms varieerde. Antony verwekte bij Anna Elizabeth twee dochters: 1) Elisabeth Hendrica Vienerius, geboren op 21 mei 1845; en 2) Hendrika, geboren op 14 juni 1847 en gestorven op 22 maart 1849, nog geen twee jaar oud. Anna Elizabeth Dekker overleed op 16 maart 1848 in Enschede, 32 jaar oud. Ruim een jaar later, op 9 juni 1849 trouwde Antony in Enschede met zijn 27-jarige schoonzus Sophia Dekker (geboren op 2 augustus 1821-?). Misschien had zij na het overlijden van haar zus de zorg voor de baby Hendrika op zich genomen. Voor dit huwelijk, dat gelijkenis vertoont met een leviraatshuwelijk, werd dispensatie verleend bij Koninklijk Besluit van 5 april 1849 en er werd één kind gewettigd. Antony en Sophia hadden samen acht kinderen: Johannes Hendrikus Venerius (1849-1851), Andreas Vienerius (~1850-1877), Antonij Vienerius (1852-1909), Hendrika Vienerius (1854-?), Chistiaan Vinerius (1857), Johannes  Vienerius (1861-na 1959), Johannes Hendrikus Vienerius (1863-1864) en ten slotte Maria Vinerius (1865). Let op de variatie in spelling van de achternaam. Antony is overleden op 1 oktober  1879 in Neuenkirchen in Duitsland. Voor geregistreerde leden van deze site, zie ook de pagina Crimineel.

Antonij Vienerius of Venerius was een kleinzoon van Joannes. Hij werd geboren op 12 april 1852 in Enschede als kind van Antonij Venerius en Sophia Dekker. Deze Antonij was logementhouder. Antonij huwde twee keer. Toen hij ongeveer 20 jaar oud was trouwde hij op 31 juli 1873 in Enschede met de 20-jarige Hendrika Nijhuis, geboren omstreeks 1853 en gestorven op 1 juni 1903. Het echtpaar zou vijf dochters krijgen, van wie er drie als baby al stierven:
 1) Sophia Vienerius, geboren in 1873, maar reeds als zuigeling op 31 oktober 1873 overleden; 2) Sophia Vienerius, geboren in 1875, overleden in 1930; 3) Gerritje Vienerius, geboren in 1877, overleden in 1908; 4) Tonia Vienerius, geboren in 1880, maar al in 1881 overleden. Toen Antonij Vienerius 53 jaar oud was, trouwde hij als weduwnaar op 18 mei 1905 in Enschede met de 37-jarige Wilhelmina Giesing, geboren ca. 1868 in Loikum, Duitsland, en weduwe van Heinrich Splitthoff. Antonij en Wilhelmina kregen in 1907 een zoon: Antonius Hendrikus Vienerius. Antonij is in Enschede gestorven op 28 februari 1909, ongeveer 56 jaar oud.

Antonius Hendrikus Vienerius, achterkleinzoon van Joannes. Hij werd geboren rond 1907, in Enschede, als zoon van Antonij Vienerius en Wilhelmina Giesing. Het beroep van Antonius was stoker en metaalgieter. Op 26-jarige leeftijd trouwde Antonius met Maria Johannen Schunselaar, geboren in Zwolle rond 1910. Dat was op 20 april 1934 in Lonneker. De bruidegom was toen ongeveer 26, en Maria Johanna ongeveer 23 jaar oud. Antonius is gestorven op 13 mei 1946, ongeveer 38 jaar oud, in Enschede.

Antonius Gerardus Johannes Venerius, 2 maal achter-achterkleinkind van Joannes. Is geboren in 1895 in Enschede,  als kind van Antonius ter Horst en Gerritje Vienerius. Antonius is als zuigeling gestorven op 14 maart 1896 in Enkhuizen. Spitwerk van Monique leverde de volgende aanvullende informatie op: De exacte geboortedatum van Antonius Gerardus Johannes Venerius is 23 september 1895. Omdat Antonius ter Horst en Gerritje Vienerius toen nog niet getrouwd waren, kreeg dit kind de achternaam Vienerius. Bij de aangifte van de geboorte was vader Antonius ter Horst wel aanwezig als tweede getuige. De eerste getuige was de vroedvrouw Hendrika Ladru.
Het kind is op de leeftijd van 5 maanden overleden in Enkhuizen, in het huis staande op de Breedestraat, de twee getuigen bij de aangifte van het overlijden waren bekenden van Gerritje.

Arend Jan Venerius is de 2 maal achter-achterkleinzoon van Joannes. Hij werd geboren in Enschede in 1908 en is overleden op 21 juni 1960 in Enschede, ongeveer 51 jaar oud. Zijn beroep was stucadoor. Hij is op 4 juli 1931, ongeveer 23 jaar oud, in
Enschede getrouwd met Johanna Stiena Wonink, ongeveer 24 jaar oud, en zij woonden aan  de Algolstraat 31. Het stoffelijk overschot van Arend Jan ligt begraven op de Oosterbegraafplaats.


Zoals ik het lees, was hij volgens de overlijdensadvertentie de vader van A. J. Venerius en G. Venerius-Jansen en de grootvader van Joke, Sini en Arend Jan. Ook wordt na deze namen als laatste een zekere A. J. Ridderhof genoemd. De huwelijksakte bevat de volgende opmerkelijke teksten:
‘Venerius ….. meerderjarige zoon van Johannes Hendrikus Venerius en van Maria Rosken van wie beroep en woonplaats niet bekend zijn.’ en ‘De aanstaande echtgenoot heeft aan mij voorgelegd afschrift eener akte opgemaakt door den kantonrechter te Enschede waaruit blijkt dat zijn ouders niet na oproeping ….. rechter zijn verschenen en zich omtrent dit huwelijk te verklaren.’ Johanna Francisca Venerius, de tante van Arend Jan en overleden in 1951, was getrouwd met Arend Jan Ridderhof, die is overleden in 1963. Dus is A.J. Ridderhof niet ook een kleinzoon, maar oom en stiefvader van Arend Jan.
 Ook omdat alle kleinkinderen met voornamen genoemd zijn en deze Ridderhof alleen met de inititalen A.J. De ouders van Arend Jan (Venerius x Rosken) zijn in 1912 gescheiden, toen hij vier jaar was.

Art Venerius is overleden op 28-09-1996 en ligt begraven op de begraafplaats Usselo, tussen Haaksbergen en Enschede.

B. Venerius was blijkens een overlijdensadvertentie, die op 17 januari in het Limburgsch Dagblad verscheen, getrouwd met R. Venerius-Storms en zij hadden drie kinderen.

Bas Venerius, zoon van Lute Venerius (1941-2009) en Roelie van der Heide.

Rozie en Ben Venerius-Storms worden genoemd in een overlijdensadvertentie
in het Limburgsch dagblad van 16-07-1986.

Bernard Johannes Venerius, geboren op 7 of 8 oktober 1897, en hoogstwaarschijnlijk a) dezelfde persoon als Johann Vienerius, geboren op 8 oktober 1897 en b) een zoon van Vienerius en Faber, want de opgegeven geboortedatum verschilt maar 1 dag, en de tweede voornaam wordt gebruikt als roepnaam, zoals gebruikelijk bij personen, die in Duitsland geboren zijn.
Het beroep van Bernard Johannes was mijnwerker, sleper.
Bij de keuring voor militaire dienst werd vastgesteld, dat hij 1 meter en 603 milimeter lang was. En op 31 mei 1918 oordeelde de keuringsraad, dat weliswaar was opgegeven, dat de ogen gebrekkig waren, maar dat de  ‘bevindingen van de geneeskundigen’ leidden tot de conclusie: geschikt voor de dienst. Hierbij werd aangetekend, dat het ‘de wensch van den ingeschrevene’ was om liefst ingelijfd te worden bij de Genietroepen of anders bij de Infanterie, en dat hij voor beide ook geschikt was.
Met het Lotingsnummer 7e Reg. Inf. 3B 4C 3e ged. kwam Bernard Johannes inderdaad bij de  Infanterie. Op 16 september 1919 heeft de K.R. in het M.D. van Limburg een uitspraak gedaan, die niet goed te ontcijferen valt, maar te maken kan hebben met een besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 24 november 1920 no. 165, dat Bernard Johannes voorgoed uitgesloten wordt ‘van den dienst bij de militie’.

Bernard Leonard (Ben) Venerius is geboren op 13 april 1960, als oudste zoon van Leo Venerius (1933) en Geertje Hendriksen. De officiële naam Bernard Leonard Venerius komt voor op een bidprentje. Ben woonde in Heerlen. Volgens Schoolbank.nl zat hij van 1966 – 1972 op de Koningin Julianaschool in Kerkrade. Ben was de oudste broer van Rita, John en Anja. Hij is  overleden op 4 mei 2011, zoals valt op te maken uit een overlijdensadvertentie. Ook stond dit vermeld in een kerkblad van de protestante gemeente Limburg, Drieluik.

Bernard Marinus Venerius geboren op 7 januari 1903, gestorven op 23 oktober 1990, was een zoon van Johannes Vienerius (1861-na 1959) en Agnes Faber. Hij trouwde met Johanna Netta Winthagen, die is geboren op 24 maart 1908 en gestorven op 24 juli 1989. Ze hadden samen twee kinderen: zoon Leonardus Johannes (Leo) geboren in april 1933, en dochter Hubertina Julia, geboren in 1936 en gestorven op 25 april 1936.

Bernardus Venerius, achterkleinzoon van Joannes, werd geboren op 20 februari 1879 in Enschede, als vijfde kind van Johannes Hendrikus Venerius en Johanna Boswinkel. Bernardus is ongeveer 3,5 jaar oud gestorven op 23 augustus 1882 in Enschede.

Bernardus Martinus Venerius was 2 maal achter-achterkleinzoon van Joannes. Hij is geboren op 21 juli 1907 als kind van Jozeph Johannes Venerius en Johanna Maria Kamphuis en gestorven op 15 augustus 1908, net iets meer dan 1 jaar oud, in Enschede.

Catharina Vienerius = Katharina Vienerius = Albertina Catharina Agnes Venerius.

Cecilia Maria Vernerius, dochter van Johannes Vernerius en Maria Hermans, is geboren op 15-08-1745 en nog diezelfde dag rooms-katholiek gedoopt in de Franse Kapel. Als getuigen waren hierbij aanwezig Dirk Diebraam en Maria Vernerius. Bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand), 334 p. 315 (oud pag. 314). Doopregister: NL-SAA-23938905.

Christiaan Vernerius, zoon van Johannes Vernerius en Marie Hermans, is geboren op 03-06-1740 en nog diezelfde dag rooms-katholiek gedoopt in de Franse Kapel. Als getuigen waren hierbij aanwezig Cornelis van der Ort en Maria Hermans. Bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand), 334 p. 265 (oud pag. 264) nr. 7. Doopregister: NL-SAA-23938561.

Chistiaan Vinerius is op 9 december 1857 geboren te Haarlem als zoon en vijfde kind van Antonij Venerius en Sophia Dekker.

Christian Vienerius, geboren op 20 december 1887 en gestorven op 30 juni 1980, was de oudste zoon van Johannes Vienerius (1861-na 1959) en Agnes Faber.

Clara Venerius, achter-achterkleindochter van Joannes, werd op 8 mei 1944 geboren als op een na jongste dochter van Gradus Johannes Venerius en Johanna Euphemia Smienk. Volgde in de jaren 60 haar zus Jo naar de Verenigde Staten. Was daar gehuwd met de heer Mohre. Is volgens bevestigde bron (Web: Obituary Daily Times Index, 1995-2011) overleden op 28 december 1998.

E. Venerius is geslaagd voor het eindexamen LEAO op het St. Andreas in Heerlen in juli 1984.

Elizabeth Fernerius, dochter van Joannes Fernerius en Elizabeth Schrijvers is rooms-katholiek gedoopt op 25-04-1710 in Kerk Stadhuis Van Hoorn. 
Getuige was Petronella Vroomans. Bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand), 328 p. 50 (folio 25v) nr. 6. Doopregister: NL-SAA-24102274.

Elizabeth Venerius, (ook wel gespeld als Elisabeth Venerius), kleindochter van Joannes en geboren op 13 oktober 1849 in Enschede, was een dochter van Franciscus Venerius en Johanna Hulsbeeke. Ongeveer 24 jaar oud trouwde Elizabeth op 24 oktober 1873 in Borne met de fabrieksarbeider Johannes Korf (geboren rond 1850), ongeveer 23 jaar oud. Bij dit huwelijk werd één kind gewettigd, Johan Venerius, die vanaf dat moment Johannes Korf ging heten (en is gestorven op 25 november 1877, ongeveer 27 jaar oud, in Borne). Ongeveer 29 jaar oud trouwde Elizabeth Venerius op 9 januari 1879 in Borne met de wever Gradus Stoelers (geboren rond 1841), en bij de huwelijkssluiting ongeveer 37 jaar oud. Gradus Stoelers is 
gestorven op 16 februari 1895, ongeveer 53 jaar oud, in Borne. Elizabeth is in Hengelo (Ov) gestorven op 21 april 1916, ongeveer 66 jaar oud.

Emil Max Vienerius, geboren in 1913 als jongste kind van Johannes Vienerius en Agnes Faber is overleden op 1 oktober 1946 in ’s-Gravenhage.

Engelbert Joseph Vienerius is geboren op 10 mei 1889 en gestorven op 17 november 1942 in het concentratiekamp Neuengamme in Duitsland. Hij was een zoon van Johannes Vienerius (1861-na 1959) en Agnes Faber. Hij trouwde met Anna Clara Rinkens, die is geboren in 1889 en gestorven op 23 april 1982 te Heerlen blijkens een rouwadvertentie. Samen hadden zij aantoonbaar drie kinderen: Johan (1927), Nicolaas Joseph (1928) en NN, die bij de geboorte op 13 juni 1931 is overleden en volgens de stamboomgegevens van Monique ook nog een dochter in 1935 en een zoon in 1941. Engelbert Joseph Vienerius was mijnwerker en verzetsstrijder.

Francisca Venerius is geboren op 8 januari 1860 als zevende kind van Franciscus Venerius (1811-1880) en Johanna Hulsbeeke (~1825-1870).

Franciscus Venerius was het zesde kind van Joannes Venerius (~1773-1848) en Hendrine Joostink (1777-1851). Hij is geboren en gedoopt op 7 september 1811 in Delden. Doopgetuigen: Joanne ter Heege en Hermina Joostink. Bron: Delden Dopen RK 1673-1812. Franciscus vervulde vijf jaar dienstplicht bij de 18e Afdeling Infanterie en werd spinner van beroep. Toen hij 23 jaar oud was, huwde hij op een betrokken, regenachtige en kille 17 juli 1845 in Hengelo de ongeveer 20-jarige schone spinster Johanna Hulsbeeke (geboren als Johanna Stoepman op 21 december 1824 in Lonneker, gestorven op 14 augustus 1870  in Enschede, 45 jaar oud). Een rijke patser sloeg Johanna hiermee niet echt aan de haak, want de akte van geen bezwaar, afgegeven in de gemeente Enschede, meldt: ‘vrij van zegel voor de armen’ en voorafgaand aan de trouwdatum is een bewijs van onvermogen afgegeven. Rijk aan kinderen werd het echtpaar wel. Zij zetten acht kinderen op de wereld, te weten: Johannes (1845-1846),
 Johannes Hendrikus (~1847-1897),
 Elizabeth (~1849-1916),
 Hendrika (1852-1853), die slechts kort leeft,
 Hendrika (1854-1899),
 Willem die op 15 december 1856 in Enschede geboren wordt,
 Johanna Maria Venerius (~1862-1876), en Martinus Venerius. Franciscus is in Enschede op 2 januari 1880 gestorven, 68 jaar oud.

Franciscus Johannes Venerius, achterkleinzoon van Joannes. Geboren in 1869 te Lonneker, als zoon van Johannes Hendrikus Venerius en Johanna Boswinkel. Hij wordt arbeider in een fabriek, ontvlucht op 18-jarige leeftijd ‘met eene meid’ het ouderlijk huis. Maar lang heeft hij niet kunnen genieten van en met deze ‘meid’, want op 3 april 1888 overlijdt  Franciscus Johannes  te Enschede, 18 jaar oud. Ben je aangemeld als lid, dan kun je op de pagina Crimineel de ware toedracht van zijn jonge overlijden lezen.

Franz Andreas Vienerius, geboren op 10 maart 1891 en gestorven op 9 januari 1958. Zoon van Johannes Vienerius (1861-na 1959) en Agnes Faber. Toen Franz Andreas 27 was, trouwde hij op 26 december 1918 met de 21-jarige Maria Josepha Hensgens, geboren op 25 april 1897. Ze hadden samen twee kinderen: J. Vienerius, die later huwde met Hupperetz; en Pierre Vienerius die is geboren op 5 oktober 1921 en gestorven op 23 juni 2003.

Geertrui Vinerius, ook geregistreerd als Geertruid, was het achtste kind en de jongste dochter van Joannes en Hendrine Joostink. Zij werd geboren in Stad Delden op 31 januari 1817. Volgens een huwelijksakte trouwde Geertrui op 34-jarige leeftijd op 13 februari 1851 te Delden Stad (Ov) met de 32-jarige Jan Hendrik Bouwhuis, geboren rond 1818 in Olst, gestorven 25 juni 1873. Bij de huwelijkssluiting werden twee kinderen van Geertrui gewettigd: Johanna en Jans. Jan Hendrik Bouwhuis en Geertrui kregen samen vier kinderen, die of dood geboren werden of meteen of al kort na de geboorte overleden:
 1) Johanna Vinerius (Bouwhuis) geboren op  21 juli 1840, gestorven op  29 juli 1911
; 2) NN Venerius,  geboren en overleden op 1 augustus 1842
; 3) Hendrikus Venerius geboren op  13 februari 1844, gestorven op 18 maart 1844; 4) NN Venerius, geboren en overleden op 19 juni 1845
; 5) Hein Venerius geboren op  7 maart 1847, gestorven op  13 mei 1847
; Jans Venerius (Bouwhuis) geboren op  6 maart 1850, gestorven op  22 november 1872. Geertrui Vinerius is gestorven op Hengelo, 19 maart 1895, ‘oud achtenzeventig jaren’ volgens de overlijdensakte.

Gerhard Johann Venerius was de  2 maal achter-achterkleinzoon van  Joannes. Hij werd geboren rond 1904 in Coesfeld in Duitsland, als kind van Jozeph Johannes Venerius en Johanna Maria Kamphuis. Gerhard Johann werkte als opperman in de bouw. Toen Gerhard Johann Venerius ongeveer 23 jaar oud was, trouwde hij op 9 september 1927 in Vriezenveen met Barbara Vreeling, 27 jaar oud en dochter van de veenarbeider Johannes Antonius Vreeling. Barbara werd geboren op 1 april 1900. Gerhard Johann Venerius leeft niet meer.

Gerridina Johanna Venerius, dochter van Willem Venerius (1856-?) en Johanna Engelina ten Cate (~1860-?) en getrouwd met Jan Hendrik Keupink, geboren ca. 1878 en gestorven op 25 januari 1847.

Gerrit (Gait) Venerius werd geboren als kind van Gradus Johannes Venerius en Johanna Euphemia Smienk. Gait is reeds overleden. Hij woonde en werkte vrijwel zijn hele leven in Boekelo of Enschede. Als jongeman ging hij naar Zuid-Afrika om in de goudmijnen te werken, maar dat liep op een teleurstelling uit. Hij trouwde met de muzikale Francina (Sientje) van de Steeg  uit Overdinkel, met wie hij vier dochters had. Een dochtertje Jeannette overleed in januari 1965 geheel onverwacht, vier maanden na haar geboorte.

Gerrit Jan Venerius (later Ten Tije) is geboren op 19 december 1827 en overleden op 28 oktober 1838, dus slechts elf jaar jong. Hij was een zoon van de spinster Joanna Venerius (1803-1900) en kleinzoon van Jan Venerius, de stamvader van het geslacht Venerius in Twente. Deze opa Jan deed aangifte van de geboorte van Gerrit Jan, die een oudere zus Hendrika en een broer Jan Hendrik (geboren op 8 december 1830) had. Toen zijn moeder Joanna op 17 april 1835 trouwde met Hendrikus ten Tije werden Hendrika, Gerrit Jan en Jan Hendrik geëcht.

Gerritje Vienerius, achterkleindochter van Joannes en geboren rond 1877, in Enschede, Nederland, als dochter van Antonij Vienerius en Hendrika Nijhuis. Toen Gerritje ca. 22 jaar oud was, trouwde zij op 14 augustus 1899 in Groenlo met de 40-jarige metselaar Antonius ter Horst (geboren  op 13 april 1859 te Valburg, dienstplichtig van 9 mei 1879 tot 8 mei 1884; weduwnaar geworden op 18 februari 1893 van Maria de Jong, en gestorven 24 december 1928 in Zutphen). Er waren drie kinderen: 1) Antonius Gerhardus Johannes Venerius, geboren op 23 september 1895 en gestorven op 14 maart 1896; 2) Johanna Antonia Hendrika Vienerius (ter Horst), geboren op 15 oktober 1896 en gestorven op 9 april 1912; 3)
 Petrus Johannes Antonius Vienerius (ter Horst), geboren op 13 december 1897. Antonius heeft bij het huwelijk twee kinderen gewettigd, het eerste kind van Gerritje was toen al overleden. Gerritje is gestorven op 18 juni 1908, ongeveer 30 jaar oud, in Arnhem.

Gertrud Vienerius uit Kerkrade werd op 23 november 1985 tijdens de viering van het 70-jarig bestaan van het koor Con Amore gehuldigd als zingend lid, die al 25 jaar lang zelden een repetitie of uitvoering miste.

Gertrud Agnes Vienerius, geboren in 1917 en al gestorven op 3 december 1918, was de dochter van Heinrich Julius Vienerius (1889-1969) en Gertrud Elbers.

Gertrud Agnes Vienerius,  het vierde kind van Heinrich Julius Vienerius (1889-1969) en Gertrud Elbers, werd geboren in 1926 en is al in haar geboortejaar gestorven op 2 december 1926.

Gesina Venerius (ook: Gezina Fenerius = de in Delden (Ov) geboren Sina Fenerius). Gesina of Sina werd als vijfde kind van Joannes Venerius (~1773-1848) en Hendrine Joostink geboren en gedoopt op 7 december 1809 in Delden. Doopgetuigen waren Jo”e ter Hoort en Jo”a Joostink. Bron: Delden Dopen RK 1673-1812. Gesina was een fabriekarbeidster. Op haar 21e werd Sina (in Zutphen?) ongehuwd moeder van Jan Finerius, die is geboren in 1830 en overleden in 1832. Toen zij 25 jaar was, trouwde zij op 20 februari 1835 in Hengelo met de timmermansknecht en later volleerd timmerman Gerardus Joannes Eisink, die ook wel is geregistreerd als Gerrit Jan Eijsink of Eisink en geboren is op 17 november 1809 in Hengelo en  gestorven op 19 juni 1871. Gesina Venerius is de moeder van de latere timmerman Hendrikus Eijsink, geboren in Hengelo, die op 15 augustus 1862 op 27-jarige leeftijd in Goor is getrouwd met Johanna Fredrika Scholten, dochter van timmerman Johannes Scholten en van Gerridina Esselina Astleithner. Gesina is in Hengelo (Ov) overleden op 23 mei 1874, ongeveer 64 jaar oud. Bron: Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel, Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 123.06870 Gemeente: Hengelo.

Gesina (Sientje) M. Venerius, achter-achterkleindochter van Joannes en dochter van Gradus Johannes Venerius (1902) en Johanna Euphemia Smienk (1908). Trouwde na de Tweede Wereldoorlog met een Engelse piloot en emigreerde naar Luton, Engeland. Daar was zij werkzaam in het onderwijs. Twee kinderen. Reeds overleden.

G.J. Venerius uit Borne haalde in 1942 de krant, omdat hij aardappelen had weggenomen van de Ned. Heide Mij. Dit zou ons een ‘foei toch’ ontlokken en G.J. op de pagina Crimineel doen plaatsen, ware het niet, dat de tijdsomstandigheden (lege maag rond etenstijd) ons moverende redenen doen vermoeden, waarom hij de piepers op onoirbare wijze tot zich nam. Of het tot daadwerkelijke consumptie van de kruimige knollen is gekomen, is een onopgeloste vraag.

Gradus Johannes Venerius (ook wel Gerhard Johann Venerius) werd op 16 november 1902 geboren in Schuttorf (Duitsland) en overleed in Boekelo op 15 januari 1976. Uit recent onderzoek blijkt, dat Gradus Johannes een zogenaamd ‘voorkind’ was, dat bij het huwelijk van Jozeph Johannes Venerius en en Johanna Maria Kamphuis geëcht is. Op een akte, die te vinden is op https://familysearch.org staat vermeld, dat er één kind gewettigd is, namelijk Gradus Johannes, geboren te Schüttorf. Als jongeman diende Gradus Johannes als soldaat in Nederlands Indië, maar hij keerde net te vroeg terug om aanspraak te kunnen maken op het zogenaamde Indië-pensioen. De Nieuwe Rotterdamsche Courant van maandag 30 augustus 1926 meldt, dat hij als passagier van het stoomschip Tabanan op 28 augustus 1926 vanaf de tussenstop Marseille naar Rotterdam is vertrokken.

Hij trouwde op 28 juli 1928 in Tubbergen met mijn oma Johanna Euphemia Smienk (geboren op 24 maart 1908 in Albergen, overleden op 16 juni 2000 in het ziekenhuis te Enschede). Bij de voltrekking van dit huwelijk meldt de officiële akte, dat vader Jozeph Johannes niet zijn toestemming heeft kunnen geven, omdat zijn woon- en verblijfplaats onbekend waren. Moeder Johanne Maria Kamphuis heeft te Enschede wel een bewijs van toestemming afgegeven. Zij brachten naar goed katholiek gebruik (of voorschrift?) een groot gezin voort, waarvan mijn moeder Maria deel uitmaakte. Op haar beurt schonk zij mij op 19 januari 1950 het leven, waarvoor dank. Gradus Johannes Venerius (’opa Boekelo’) werkte in zijn jonge jaren als los arbeider en als bouwvakker. Een lucratief aanbod om jachtopziener te worden sloeg hij af. Hij werd  op 11 februari 1942 gearresteerd wegens clandestien slachten, zo blijkt uit een berichtje in Het Vaderland, jaargang 73. De kopregel luidde: “Koeien in kippenhok clandestien geslacht”. En de tekst van het artikeltje:
 “De politie in Enschede is op het spoor gekomen van een clandestiene slachterij, welke was gevestigd achter de zoutindustrie te Boekelo. Drie ingezetenen van Boekelo, G.J. Venerius, J. van Doorn en H.G. Winters, hebben daar tenminste acht koeien geslacht. De runderen werden met een bijl bewustelos geslagen, waarna de halzen der dieren met een mes werden afgesneden. Men had getracht de sporen zorgvuldig te verwijderen, maar desondanks werden nog bloedsporen en pluisjes van koehaar gevonden.” Ook de Arnhemse Courant van 11 februari 1942, jaargang 129 nr. 17071, brengt dit nieuws. Hoe de gevreesde Grüne Polizei aan de informatie kwam, vermeld en de krantenberichtjes niet. Welk leed het verraad teweeg bracht, evenmin. Opa Venerius belandde in het concentratiekamp, was gedwongen zijn vrouw en acht kinderen aan hun lot over te laten en zou na lange tijd en veel martelingen voorgoed gebroken terugkeren.

Ook de Arnhemse Courant van 11 februari 1942, jaargang 129 nr. 17071, brengt dit nieuws:

Leden kunnen via het Members-deel van deze site nog meer te weten komen over Gradus Johannes.

Gradus (Grardus?) Venerius, woonde aan de Kroedhoftestraat 3 in Enschede. Hij werd geboren in 1920 en was weduwnaar van M.H. (Leentje) Husers sinds 9 augustus 1976, toen hij  geheel onverwacht op 27 januari 1977 overleed.

Gundersen Venerius ging via Dordrecht naar Frederikstad in Noorwegen, zo blijkt uit een berichtje in de Dordrechtsche courant van 12-09-1865 onder rubriek ‘Zeetijdingen’. Mogelijk is hij de verbindende schakel met dat mooie land (zie ook pagina buitenland).

 

 

 

 

Een zekere heer Vienerius was redacteur van de ‘Deutsche Post für Holland’, een ‘goede courant’ die door de Federatie der R.K. Vereenigingen Ter  Bescherming van Meisjes in Nederland speciaal werd uitgegeven voor de stroom Duitsche meisjes die in de crisistijd na de beurskrach van 1929 naar Nederland kwamen. Als adres van deze Vienerius wordt genoemd het Redemptoristenklooster in Glanerbrug. De zgn. Meisjesbescherming hield zich ook bezig met ‘het bij uitstek moeilijke werk der reclasseering van prostituées.’

H. Venerius, over wie verder niks bekend is, was bij de gelukkigen of dapperen, die een metalen kruis of bronzen medialle kregen bij de Landmacht, zo blijkt uit het Nationaal Archief, Den Haag, Metalen Kruizen en Bronzen Medailles, 1831-1834, nummer toegang 2.13.13.03, inventarisnummer 752

Hein Venerius, kleinzoon van Joannes en geboren in 1847 in Delden, als kind van Jan Hendrik Bouwhuis en Geertrui Venerius, is als zuigeling van ruim 2 maanden oud gestorven op 13 mei 1847  in Delden.

Naamgenoot Hein Venerius was linkerverdediger bij KVC Oranje. KVC Oranje keerde onder trainer Ben Vinerius op 9 mei 1988 na lang aandringen terug in de vierde klasse KNVB. Hein Vinerius maakte deel uit van het kampioenselftal. Ben Vinerius staat op de foto, maar het is onbekend, waar. Tips zijn welkom! Hein verzond later in een andere wedstrijd een strakke voorzet, die 5 minuten voor rust resulteerde in de gelijkmaker tegen RKSVB. KVC stelde hem in oktober 1990 ook op in een topwedstrijd tegen FC Hoensbroek, die echter verloren ging met 2-0. Hein Vienerius (!) wordt ook genoemd in een verslag d.d. 26 november 1990 van Kerkraadse derby van KVC Oranje tegen SVK, die verloren ging met 2-1 door een zittend gescoorde goal van SVK, wat vier verdedigers op de doellijn tot woede van de trainer niet wisten te voorkomen. In een verslag – d.d. 24 september 1990 – van de aantrekkelijke wedstrijd tegen Waubachse Boys kreeg de verdediging lof voor het faire spel. (Noot: opvallend, hoe slordig de familienaam door journalisten gespeld wordt, waar het toch overduidelijk om dezelfde persoon gaat).

Heinrich Julius Vienerius is op 14 april 1889 om 13.00 uur te Rheine, Duitsland, op het adres Kotthagen 167 geboren (de officiële stukken spreken elkaar echter tegen: op een akte van onvermogen van de gemeente Schaesberg in Limburg, staat 20 april 1998 als geboortedatum; en bij het bevolkingregister van Wish wordt ook 20 april 1998 vermeld). Hij was de tweede zoon van spoorbeambte Johannes Vienerius (1861-na 1959) en Agnes Faber. Heinrich Julius werd mijnwerker en trouwde op 19 juni 1913 met Gertrud Elbers, geboren op 25 mei 1894 en gestorven op  7 oktober 1954. Heinrich Julius en Gertrud hadden samen zes kinderen: Gertrud Agnes (1917-1918), Andreas Julius Theodoor (1919-1982), Johan (1925-1926), Gertrud Agnes (1926), NN (5 april 1928) en Johan (1929-1930). Vijf van hun kinderen overleden dus binnen de hooguit twee jaar of al bij de geboorte en alleen hun tweede kind, zoon Andreas Julius Theodoor Vienerius, haalde de 63, maar diens zoon Julius Jean werd slechts vijf jaar. Gestorven is Heinrich Julius op 6 december 1969, 80 jaar oud.
 In de overlijdensadvertentie van 8 december 1969 in het Limburgsch Dagblad worden tien diepbedroefde familieleden met de naam Vienerius genoemd.

Hendrick Venerius werd geboren in Amsterdam op 26 juli 1737, dus 36 jaar eerder dan Joannes Venerius of Jan Vinerius uit Amstelveen. Zijn ouders waren Jan Venerius, ook wel Warnerius genoemd, en Maria Volkers, die elkaar op 21 mei 1730 in Amsterdam plechtig het ja-woord gaven. Hendrick had een zes jaar oudere broer Jacobus, die als oudste van het gezin in 1731 is geboren, en een vijf jaar oudere zus, Margaretha Venerius (1732-1813).

Hendrik Venerius (1853-1908), kleinzoon van Joannes en zoon van Hermanus Venerius en Joanna Elisabeth Gelink. Hendrik was een wever. Toen hij 21 was, trouwde hij op 1 maart 1876 in Hengelo met de 28-jarige koopvrouw Johanna Hendrika Theodora Huiting (ook Huijting of Huijtink), die geboren is rond 1847 in Groenlo en gestorven op 21 januari 1910, ongeveer 62 jaar oud, in Oldenzaal). Hendrik is gestorven op 6 augustus 1908 in Enschede, ongeveer 54 jaar oud.

Hendrika Venerius (later Ten Tije) is geboren op 22 december 1824 en gestorven op 19 november 1923. Zij was een dochter van de spinster Joanna Venerius (1803-1900) en kleindochter van Jan Venerius, de stamvader van het geslacht Venerius in Twente. Deze opa Jan deed aangifte van de geboorte van Hendrika. Zij had twee broers: Gerrit Jan (geboren op 19 december 1827), en Jan Hendrik (geboren op 8 december 1830). Toen Joanna op 17 april 1835 trouwde met Hendrikus ten Tije werden Hendrika en haar twee broers geëcht.

Hendrika Venerius, kleindochter van Joannes en geboren in 1848 in Enschede als kind van Antonij Venerius en Anna Elizabeth Dekker is als zuigeling gestorven op 22 maart 1849 in Enschede.

Hendrika Venerius, kleindochter van Joannes en geboren in 1852 in Enschede als kind van Franciscus Venerius en Johanna Hulsbeeke is als zuigeling van nog maar 7 maanden oud gestorven op 13 maart 1853 in Enschede.

Hendrika Venerius, kleindochter van Joannes en geboren in Enschede op 14 september 1854 als dochter van Franciscus Venerius en Johanna Hulsbeeke. Toen Hendrika 27 jaar oud was, trouwde zij op 4 mei 1882 in Enschede met de textielarbeider Gradus Johannes Rikmanspoel, geboren op 22 april 1859 in Lonneker en op de trouwdag 23 jaar oud. Gradus Johannes was vrijgesteld van militaire dienst, mogelijk wegens lichamelijke gebreken. Hendrika is gestorven op 1 december 1899, 45 jaar oud, in Enschede. Gradus is gestorven op 9 juli 1940, 81 jaar oud, in Enschede.

Hendrika Venerius, kind van Antonij Venerius (1813) en Sophia Dekker, geboren op 30 november 1854, gehuwd met Jan Willem van Rijssen (geboren ca. 1855).

Hendrika Vienerius, kleindochter van Joannes en geboren rond 1855 in Enschede als kind van Antonij Venerius en Sophia Dekker. Toen Hendrika 21 jaar oud was, trouwde zij op 25 januari 1877 in Enschede met de even oude fabrieksarbeider Jan Willem van Rijssen, geboren rond 1855 in Dalfsen. De overlijdensdatum van deze Hendrika is onzeker. Maar er bestaat een overlijdensakte van ene Hendrika Venerius die is overleden op 01-12-1899 te Enschede, wat met geen van haar naamgenoten matcht.

Hendrikus Venerius, kleinzoon van Joannes en geboren in 1844 als kind van Jan Hendrik Bouwhuis en Geertrui Venerius. Hendrikus is als zuigeling van ruim 4 weken oud in Delden gestorven op 18 maart 1844.

Hendrikus Venerius, geboren op 24 april 1844 als kind van Hermannus Venerius en Joanna Elisabeth Gelink. Hendrikus is gestorven op 12 juli 1845.

Hermanus of Hermannus Venerius, ook geregistreerd als Herm, was de oudste zoon van Joannes Venerius en Hendrina Joostink. Hermannus werd geboren en/of gedoopt op 8 juli 1804 in Delden. Doopgetuigen waren Henricus Goossen en Maria Joostink. Bron: Delden Dopen RK 1673-1812. Hermannus werd ‘op den 1 mei 1823 ingedeeld als milicien bij het reserve Ba. voor den tijd van vijf jaren, zijnde loting der ligting van 1823, uit de provincie Overijssel gemeente Stad delden nr 5.Verder uitgezocht geeft dit: Reserve Bataljon van de 7e Afdeling Infanterie = Gelderland, Overijssel, Drenthe. Hij werd beschreven als iemand met een lang gezicht, klein voorhoofd, blauwe ogen, kleine neus, normale mond, ronde kin, bruin haar en bruine wenkbrauwen en hij had geen opvallende tekenen (kenmerken). Bij zijne aankomst bij het korps was Hermannus lang 1 ellen, 6 palmen, 6 duimen en 1 strepen, dat zou volgens de dikke Van Dale zijn: 1 meter 44 en 1 mm, want 1 el = 69 cm, 6 palmen = 6 x 10 cm, 6 duimen = 6 x 2,5 cm en een streep is een millimeter. Nader onderzoek bracht echter aan het licht, dat met de IJkwet van 21 augustus 1816 het metrieke stelsel vanaf 1820 verplicht werd in het toenmalige Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De oude namen van de maten kregen toen nieuwe betekenissen. De el werd meter, de palm decimeter, de duim centimeter en de streep ten slotte millimeter (Bron: Allereerste gronden der cijferkunst door Jacb van Gelder hoogleeraar te Leiden 1824). Hermannus was dus 1 meter, plus 60 cm,  plus 6 cm en dan nog 6 mm lang (6 in plaats van 1 streep, blijkt fout overgenomen te zijn uit het stamboek). In totaal 1 meter 66,6. Hij werd fuselier en zwaaide af ‘op den 10 maart 1828 met Paspoort na Expiratie van dienst, ingevolge ministeriele auth. van den 12e february 1828 lit. R.’  Drie jaar later, in 1831, meldde hij zich echter weer bij het militair bedrijf aan als vrijwilliger, mogelijk om te kunnen deelnemen aan de veldtocht tegen België, dat zich had afgescheiden van Nederland. Op 15 april 1837 expireerde hij mèt paspoort en negen maanden later , toen Hermannus 33 was, trouwde hij op 18 januari 1838 in Hengelo met Joanna Elisabeth Gelink, die was geboren op 23 november 1810 in Hengelo en ten tijde van de huwelijkssluiting 27 jaar was, en ongeveer 42 jaar oud in Hengelo gestorven is na 1874. Cynici zouden deze echtverbintenis een last minute huwelijk noemen, want al na negen dagen, op 27 januari 1838, werd het eerste kind geboren: Johanna Hendrina Venerius. Uit dit huwelijk, dat slechts vijftien jaar mocht duren, kwamen 7 kinderen voort:

▪    Johanna Hendrina Venerius 1838
▪    Johannes Venerius 1839
▪    Johanna Maria Venerius (1841-1933)
▪    Hendrikus Venerius 1844
▪    Johanna Venerius (1847-1919)
▪    Hermannus Venerius (1850 tot 5 mei 1855)
▪    Hendrik Venerius (1853 of 1854-1908).

Hermannus Venerius is op 21 februari 1874 gestorven in de gemeente Hengelo (Ov), zo blijkt uit de overlijdensakte met nummer 22.

Hermannus Venerius, kleinzoon van Joannes en zoon van Hermannus Venerius en Joanna Elisabeth Gelink, is geboren op 22 maart 1850, maar leefde slechts tot 5 mei 1855.

Hubertina Julia Venerius, dochter van Bernard Marinus Venerius (1903-1990) en Johanna Netta Winthagen, is geboren in 1936 en gestorven op 25 april 1936.

J. Vienerius was de oudste zoon van Franz Andreas Vienerius (1891-1958) en Maria Josepha Hensgens (1897). Zijn broer was Pierre Vienerius (1921-2003). Hij was getrouwd met ? Hupperetz. Nadere gegevens ontbreken.

Mej. J. Venerius en H. Bos, beiden te Arnhem, worden in een krantenartikel in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 2 februari 1897 genoemd, omdat aan hen onbestelbare brieven zijn gestuurd. Het stukje staat in de vierde kolom, midden op de pagina op de diagonaal van de afbeelding naar het tussenkopje “Volksonderwijs”.

J. Venerius is volgens een lijst geslaagden van 10 juni 1981 in dat jaar geslaagd voor zijn eindexamen aan  de R.K. mavo Heyendal te Kerkrade.

Jacobus Venerius is de vader van Maria Venerius, die op 23 januari 1711 hervormd gedoopt is. Leek enige tijd de oudste persoon met de achternaam Venerius in Nederland, die we hebben opgespoord, maar is inmiddels afgelost door een Jacobus Finerius.

Jacobus Fernerius, zoon van Ioannes Fernerius en Elisabetha Schuijvers, is rooms-katholiek gedoopt op 23-02-1714 in Kerk Stadhuis Van Hoorn. Getuigen waren Joannes Wouwters en Francisca Bierings. Bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand), 328 p. 63 (folio 32) nr. 17.  Doopregister: NL-SAA-24102511.

Jacobus Venerius werd op 4 maart 1731 in Amsterdam geboren (of gedoopt?) als zoon van Jan Venerius (ook wel Vernerius of Warnerius) en Maria Volkers. Jacobus had een één jaar jongere zus Margaretha en een zes jaar jongere broer Hendrick. Hervormd gedoopt werd Jacobus in elk geval op 4 maart 1731 in de Westerkerk als zoon van Johannes Venerius en Maria Vollekers (let op de spelling). Als getuigen waren aanwezig Jacobus Vollekers en Magdaleena van Ulse (let op de spelling).

Jacobus Marinus Venerius wordt genoemd in het Algemeen Politiebericht in 1900, maar zijn geboortejaar, geboorteplaats, sterfdatum en andere gegevens zijn onbekend. Voor geregistreerde leden van deze site, zie ook de pagina Crimineel.

Jacobus Martinus Venerius, achterkleinzoon van Joannes. Geboren op 1 september 1876  in Enschede als zoon van Johannes Hendrikus Venerius en Johanna Boswinkel. Zijn beroep was voeger. Op 22-jarige leeftijd trouwde hij op 10 november 1898 in Enschede met Anna Dille (geboren op 1 februari 1870 in Hengelo), toen 28 jaar oud. Zij kregen twee kinderen:
 Johanna Hendrika Venerius (geboren op 4 september 1899), en Johannes Franciscus Venerius (op 4 september 1901). Zij scheidden in Enschede op 27 maart 1914, toen Jacobus Martinus 37 en Anna 43 jaar oud was. Beiden zijn overleden, Anna Dille op 4 februari 1922. Omdat van de al genoemde Jacobus Marinus Venerius, die wordt genoemd in het Algemeen Politiebericht in 1900, geen geboortejaar, geboorteplaats, sterfdatum en andere gegevens bekend zijn en de voornamen Marinus en Martinus slechts één letter schelen, lijkt het aannemelijk, dat we hier met dezelfde persoon te maken hebben.

Jan Venerius, Vernerius of Warnerius is door Monique via registers van de Mormonen en doopboeken getraceerd. Hij trouwde op 21 mei 1730 in Amsterdam met Maria Volkers. Ze kregen drie kinderen: de oudste zoon Jacobus Venerius kwam ter wereld op 4 maart 1731 in Amsterdam, dochter Margaretha Venerius werd geboren in 1732, en de jongste zoon Hendrick Venerius zag in 1737 het levenslicht.

Jan Venerius, Delden (Ov), geboortejaar onbekend, is overleden in 1780.

Jan Venerius, geboortedatum, geboorteplaats, sterfdatum en andere gegevens vooralsnog onbekend, maakte in 1896 kennis met Vrouwe Justitia. Voor geregistreerde leden van deze site, zie ook de pagina Crimineel.

Jan Hendrik of Joannes Henricus Venerius c.q. Hendrik Venerius (1806-1864) zijn allen een en dezelfde persoon: de jongste zoon van Joannes en Hendrine Joostink. Ook zijn echtgenote Anneken Wiecherink of Anna Wiegert zijn dezelfde. Het stamboek van de militaire keuring leert, dat Joannes Henricus 1.571 meter lang was. Zijn aangezicht was langwerpig, hij had een hoog voorhoofd, grijze ogen, een normale mond en neus en een ronde kin. Zijn haar was lichtbruin, maar zijn wenkbrauwen rossig. Verder had hij geen bijzondere kenmerken. Maar Joannes Henricus werd vrijgesteld van de vijf jaren dienst omdat zijn broer de dienstplicht al had vervuld, wegens ‘broederdienst’ dus. Jan Hendrik Venerius is overleden te Enschede op 11-04-1864.

Jan Hendrik Venerius (later Ten Tije) is geboren op 8 december 1830 en overleden op 4 december 1870. Hij was een zoon van de spinster Joanna Venerius (1803-1900) en kleinzoon van Jan Venerius, de stamvader van het geslacht Venerius in Twente. Deze opa Jan deed aangifte van de geboorte van Jan Hendrik. Hij had een oudere zus Hendrika en een broer Gerrit Jan Venerius. Toen zijn moeder Joanna op 17 april 1835 trouwde met Hendrikus ten Tije werden Hendrika, Gerrit Jan en Jan Hendrik geëcht.

Joanna (ook wel geregistreerd als Johanna of  Janna) Venerius is geboren en gedoopt op 1 maart 1803 in Delden-Stad. Doopgetuigen waren Joannes Joostink en Antonetta Venerius. Bron: Delden Dopen RK 1673-1812). Joanna was de oudste dochter van  Joannes Venerius en Hendrina Joostink. Haar beroep was spinster. Gehuwd is Joanna, toen zij 32 was, op 17 april 1835 te Delden met de ongeveer 37-jarige dagloner Hendrikus ten Tije, geboren 25 mei 1797 in Delden en overleden op 30 september 1864, 67 jaar oud, in Delden. Er werden drie kinderen gewettigd: Hendrika Venerius (ten Tije), geboren op 24 dec 1824; Gerrit Jan Venerius (ten Tije), geboren 1827 en ten slotte Jan Hendrik Venerius (ten Tije), geboren 1831. Joanna Venerius is overleden op 10 februari 1900 in Delden-Stad, 96 jaar oud.

Joannes Fernerius, zoon van Jacobus Fernerius en Magdalena van Hulsen, is rooms-katholiek gedoopt op 14-01-1708 in Kerk Stadhuis Van Hoorn. Getuigen waren Joannes Fernerius en Elizabeth Schuijvers. Bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand), 328 p. 43 (folio 22) nr. 13. Doopregister: NL-SAA-24102125.

Joannes Venerius (ook wel Jan Venerius of Jan Vinerius), is geboren te Amstelveen in 1773 of 1775 en overleden op 21 december 1848 in Delden Stad. Joannes is de oudst traceerbare bron van de herkomst van de naam Venerius in Twente. Zeker is, dat deze Joannes Venerius op 29-jarige leeftijd op 15 januari 1803 in Delden is getrouwd met kleermaakster Hendrina Joostink, geboren in Zenderen op 23 januari 1777 en ten tijde van het huwelijk 25 jaar jong. De ondertrouw was op 23 december 1802. Wat oplettende lezertjes zal opvallen: Jan Venerius heet hier… Jan Finerius. En kijk vervolgens eens naar de originele bladzijde uit het RK trouwboek van de parochie Delden, d.d. 15 januari 1803. En ten slotte naar de overlijdensakte, waar hij Jan Venerius heet. Hier staat bij de trouwdatum 15-1-1803 dat Joannes Feneries (Delden) huwde met Hendrina Joostink uit Zenderen, dochter van Jan Joostink en Maria Alberink. Letterlijk: ‘1803, 15 Janarii In facie Ecclesie Legitime matrimonio juncti sunt Joannes Feneries … Delden et Hendrina Joostink … Senderen’. Ik vertaal dat als: ‘Op 15 januari 1803 zijn ten overstaan van [een vertegenwoordiger van] de Kerk in een wettig huwelijk verbonden Joannes Feneries uit Delden en Hendrina Joostink uit Senderen.’  Zij hadden acht kinderen: Joanna (geboren in 1803), Hermannus (geboren in 1804), Joannes Henricus (geboren in 1806), Johanna Maria (geboren in 1808), Gesina (geboren in 1809), Franciscus (geboren in 1811), Antonij (geboren in 1813) en Geertrui (geboren in 1817). Blijkens de trouwakte van zoon Joannes Henricus en Anna Wiegert was vader Joannes van beroep kleermaker en moeder Hendrina spinster.  Joannes is gestorven in Delden op 21 december 1848, ongeveer 75 jaar oud, zo valt op te maken uit de overlijdensakte van 21-12-1848, te vinden bij Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel onder toegangsnummer 0123 en inventarisnummer 2097. Deze akte vermeldt tevens, dat de ouders van Joannes niet bekend zijn. Zijn weduwe Hendrina Venerius-Joostink overleed in Delden Stad op 31 januari 1851, 75 jaar oud.

Joannes Antonius Venerius vond ik op www.yatedo.com/s/Joannes+Antonius+Venerius. 
Kennelijk heeft hij meegewerkt aan de ‘Thesaurus Graecarum antiquitatum’.

Joannes Henricus Venerius, ook geregistreerd als  Hendrik en Jan Hendrik, het derde kind van Joannes Venerius (~1773-1848) en Hendrine Joostink (1777-1851), is geboren op 17 april 1806 in Delden en meteen ook gedoopt op 17 april 1806. Doopgetuigen waren Jo”a ter Heege en Getrude Joostink. Bron: Delden Dopen RK 1673-1812. Joannes Henricus werd katoenspinner en later dagloner. Hij trouwde op 28-jarige leeftijd op 4 april 1835 in Borne met Anneken Wiecherink (geb. 8 dec 1809), ook wel aangeduid als Anna Wiegert, die toen 25 was. Joannes Henricus Venerius is gestorven in Enschede op 11 april 1864, 58 jaar oud. Anneken  trouwde na zijn dood met de 50-jarige fabrieksarbeider Andries Kuipers, weduwnaar van Geertruida Sieuwert. Dat was op 8 juni 1865 in Enschede. Anneken is gestorven op 26 april 1877, 67 jaar oud, in Enschede.

Johan Venerius (ook bekend als Johannes Korf) werd op 20 september 1873 te Enschede geboren uit de ongehuwde moeder Elizabeth Venerius. Johan droeg een maand lang de achternaam Venerius, daarna werd hij bij het huwelijk van zijn moeder met Johannes Korf gewettigd en heette hij precies zo als zijn stiefvader. Zoon Johannes Korf werd kammaker en overleed in Borne, op 1 maart 1907.

Johan Venerius kwam in 1895 in aanvaring met justitie. Sterfdatum en andere gegevens onbekend. Voor geregistreerde leden van deze site, zie ook de pagina Crimineel.

Johan Vienerius, geboren in 1925 en al gestorven op 18 april 1926, was het derde kind van Heinrich Julius Vienerius (1889-1969) en Gertrud Elbers.

Johan Vienerius, het zesde kind van Heinrich Julius Vienerius (1889-1969) en Gertrud Elbers, werd geboren in 1929 en is gestorven op 14 januari 1930.

Johann Vienerius is geboren op 8 oktober 1897 als zoon van Johannes Vienerius (1861-na 1959) en Agnes Faber. Hij is hoogstwaarschijnlijk dezelfde persoon als (Bernard) Johannes Venerius (zie aldaar).

Johan Vienerius (Hans) is geboren op 30 september 1927 als oudste zoon van Engelbert Joseph Vienerius (1889-1969) en Anna Clara Rinkens. Hans was een gewaardeerd lid van de personeelsvereniging van Openbare Werken van de gemeente Heerlen. Hij is na een kortstondige ziekte op de leeftijd van 61 jaar gestorven op 24 mei 1989. Tiny Mobertz was de vriendin van Hans, die in enkele advertenties ook Hens genoemd wordt.

Johanna Venerius, kleindochter van Joannes en geboren ca. 1847 in Hengelo (Ov) als kind van Hermanus Venerius en Joanna Elisabeth Gelink. Toen Johanna 19 was trouwde zij op 2 november 1866 in Hengelo met de daghuurder Jannes (ook wel Johann of Johan) Spolmink of Spoelmink (geboren ca. 1839), die toen 27 was. Jannes is gestorven voor 1919, jonger dan 79 jaar. Johanna is overleden op 29 april 1919, ongeveer 71 jaar oud, in Overdinkel.

Johanna Francisca Venerius, achterkleindochter van Joannes, is als dochter van Johannes Hendrikus Venerius en Johanna Boswinkel geboren in Enschede op 14 december 1881. Toen Johanna Francisca 20 was, trouwde ze op 6 maart 1902 in Enschede met de stucadoor Arend (Arnt) Jan Ridderhof, die op de gezegende leeftijd van 83 jaar te Enschede overleed op 6 april 1963, twaalf jaar na het heengaan van  Johanna Francisca op 26 oktober 1951, in Enschede, toen zij 69 jaar oud was.

Johanna Francisca Venerius, 2 maal achter-achterkleindochter van Joannes, werd op 20 februari 1906 in Lonneker geboren als kind van Jozeph Johannes Venerius en Johanna Maria Kamphuis. Zij is, 6 maanden oud, als zuigeling gestorven op 11 augustus 1906 in Almelo.

Johanna Hendrika Venerius, 2 maal achter-achterkleindochter van Joannes. Geboren op 4 september 1899 in Enschede, als kind van Jacobus Martinus Venerius en Anna Dille. Zus van Johannes Franciscus Venerius, twee jaar later op haar verjaardag 4 september 1901 geboren. Johanna Hendrika trouwde op 19 mei 1923 met Johan Boone, geboren omstreeks 1903 en gestorven 11 augustus 1948.

Johanna Hendrina Venerius, dochter van Hermannus Venerius en Joanna Elisabeth Gelink, is  in Hengelo geboren op 27 januari 1838 en daar gestorven op 3 mei 1838.

Johanna Maria Venerius, ook geregistreerd als Joanna of Janna Maria, was het vierde kind van Joannes Venerius (~1773-1848) en Hendrine Joostink (1777-1851) en werd geboren op 25 februari 1808 in Delden.
 Zij was weefster van beroep. Op 32-jarige leeftijd trouwde zij in Hengelo op 7 november 1840 met de 28-jarige Jacob Godschalk, geboren rond 1812 in Hengelo, overleden op 29 februari 1868 in Enschede, ongeveer 55 jaar oud. Johanna is in Enschede gestorven op 2 mei 1879, 71 jaar oud.

Johanna Maria Venerius, kleindochter van Joannes en geboren in Hengelo (Ov) rond 1841 of 1842 als dochter van de kramer Hermannus Venerius en Joanna Elisabeth Gelink.
 Johanna Maria trouwde drie keer. Eerst met Jannes de Jager (geboren 4 oktober 1857, overleden op 13 oktober 1934 in Losser). Vervolgens, toen Johanna Maria 22 jaar oud was, op 6 mei 1864 in Hengelo met Hermannus ter Beek (geboren omstreeks 1838 en gestorven op 4 november 1871). Gewettigd kind bij dit huwelijk was Hermannus Venerius (ter Beek) geboren op 18 februari 1864 en overleden op 5 januari 1866. Tot slot trouwde Johanna Maria op 31-jarige leeftijd, op 30 augustus 1872 in Borne met de dagloner Johannes Korf (geboren ca. 1824 en gestorven op 7 oktober 1884 in Borne, ongeveer 60 jaar oud), die toen 48 was. De vader van deze Johannes Korf was onbekend, hij droeg de achternaam van zijn moeder Geertrui. Op de huwelijksakte wordt vermeld, dat de vader van de bruid, kramer Hermanus Venerius, weduwnaar was van Anna Schoemaker. Johanna Maria is volgens de officiële akte gestorven in Losser op 20 augustus 1933, ongeveer 92 jaar oud.

Johanna Maria Venerius, geboren omstreeks 1862 in Enschede als achtste kind van van Franciscus Venerius (1811-1880) en Johanna Hulsbeeke (~1825-1870), haalde bij lange na niet de leeftijd van 92 jaar. Want deze Johanna Maria werd maar ongeveer 14 jaar oud en is gestorven op 25 november 1876 in Enschede.

Johannes Venerius is als zoon van Hermannus Venerius en Joanna Elisabeth Gelink geboren te Haaksbergen op 4 februari 1839, en al op zesjarige leeftijd gestorven op 3 juli 1845.

Johannes Venerius, kleinzoon van Joannes. Hij werd geboren in 1845 in Enschede, als kind van Franciscus Venerius en Johanna Hulsbeeke. Johannes is als zuigeling gestorven op 26 februari 1846 in Enschede, slechts 4 maanden oud.

Johannes Vienerius is als zoon van Antonij Venerius en Sophia Dekker geboren in Stad Delden op 26 juni 1861 en gestorven na 1959. Hij trouwde met Agnes Faber, geboren in 1867 in Gladbach (Duitsland) als dochter van Franz Faber en Anna Bohlmann, en gestorven op 26 mei 1942 in Kerkrade. Zij hadden samen elf of twaalf kinderen: 1] Christian Vienerius, geboren op 20 dec 1887 en gestorven 30 jun 1980
; 2] Heinrich Julius Vienerius, geboren op 14 april 1889 en gestorven op 6 december 1969: 3] Engelbert Joseph Vienerius, geboren op 10 mei 1889 en gestorven op 17 november 1942; 4] Franz Andreas Vienerius, geboren op 10 maart 1891 en gestorven op 9 januari 1958; 5] Joseph Vienerius, geboren op 20 mei 1893 (door mij mogelijk verward met 3 Engelbert Joseph); 6] Johann Vienerius geboren op 8 oktober 1897; 7] Albertina Catharina Agnes Venerius, ook wel Katharina Vienerius, geboren op 12 november 1898; 8] Bernard Marinus Venerius geboren op 7 januari 1903 en gestorven op 23 oktober 1990
; 9] Anna Vienerius geboren op 22 apr 1904 en gestorven na 1941
; 10] Klara Gerhardina Vienerius geboren op 10 juli 1905 en gestorven op 18 december 1991
; 11] Agnes Vienerius geboren op 28 juli 1908 en al gestorven op 16 augustus 1908; 12] Emil Max Vienerius 1913, gestorven op 1 oktober 1946 in Den Haag, 33 jaar oud. Een stamkaart uit het Häuserbuch Eschendorf 1891-1892 vermeldt fabrieksarbeider Johan Vinerius met Ehefrau Agnes en drie kinderen (bron: Ahnenforschung im Internet – Raum Rheine). Een krantenartikel in het Haarlems Dagblad van 24 januari 1906 bericht: ‘In de grensplaats Bocholt zetten de Pruisische autoriteiten voortdurend armlästige Holländer over de grenzen. De vorige week werd weer uitgewezen de groentenhandelaar J. Vinerius met vrouw en 7 kinderen.’  Dat gebeurt dus op 17 januari 1906. Het is de vraag, of dit Johannes en Agnes met hun kinderen waren, want zij hadden op dat moment al 10 kinderen. Er wordt een arbeider Johannes Vienerius uit Lonneker op 20 juni 1908 tot Nederlander genaturaliseerd.

Johannes Anthonius Venerius,  geboren in 1929, woonde aan de Valeriustraat in Almelo, was weduwnaar van H. Kuiper, en stierf na langdurige ziekte op 13 mei 1980 en ligt of lag begraven op de Algemene Begraafplaats te Almelo.

Johannes Franciscus Venerius is geboren op 4 september 1902 in Enschede als zoon van Jacobus Martinus Venerius en Anna Dille. Johannes Franciscus Venerius werd opperman van beroep. Toen hij ongeveer 26 jaar oud was, trouwde hij op 9 augustus 1928 in Enschede met Jetta Johanna van de Worp, geboren op 30 november 1908 in Ruurlo, en ten tijde van het huwelijk ongeveer 19 jaar oud. Zij kregen een zoon Marinus Martinus Venerius op 22 januari 1929 en in 1936 een dochter: Anna Gerresiena Aleida Venerius, die echter al op 28 januari 1937 overleed. Johannes Franciscus is gestorven op 25 november 1949, ongeveer 47 jaar oud, in Winterswijk.

Johannes Franciscus Henrikus (Frans) Venerius is geboren in 1948 als zoon van Marinus Martinus Venerius (geb. 22 jan 1929). Woonde aan de Kwartelstraat 2 te Neede en was de echtgenoot van J.G.G. (Jenny) Wentink. Hij had twee kinderen, overleed 37 jaar oud op 13 april 1986. Hij was een halfbroer van Mario Venerius, die nu in Indonesië woont en werkt. Bronnen: archieven van de Stad Amsterdam en persoonlijke mededeling door familielid.

Johannes Henricus (Hendrikus) Venerius werd geboren op 5 december 1846 in Enschede als  zoon van de landbouwer Franciscus Venerius en Johanna Hulsbeeke. In 1867 woont hij enkele maanden in Hengelo (Ov.). Volgens een huwelijksakte van de gemeente Enschede trouwt hij op 21-jarige leeftijd als fabrieksarbeider met de als boerendochter geboren fabriekarbeidster en latere logementhoudster Johanna Boswinkel uit Lonneker. De trouwdatum is 16 januari 1868. Hij en Johanna krijgen zes kinderen:
 1] Franciscus Johannes Venerius in 1869; 2] Jozeph Johannes Venerius 1872; 3] Johannes Hendrikus Venerius 1874; 4] Jacobus Martinus Venerius 1876
; 5] Bernardus Venerius in 1879; 6] Johanna Francisca Venerius in 1881.
 Een politiebericht uit 1882 meldt, dat hij koopman is in Enschede. Voor geregistreerde leden van deze site, zie ook de pagina Crimineel.

Gestorven is Johannes Hendrikus Venerius op 31 januari 1897, 50 jaar oud, als slaapsteehouder. Zijn  carrière en leven mag men grillig noemen. Johanna is in Enschede gestorven op 20 maart 1909, ongeveer 70 jaar oud. Waarschijnlijk is zij de weduwe Venerius, die genoemd wordt in een krantenbericht van 19 december 1903, waarin te lezen staat, dat de gemeenteraad van Enschede op 17 december 1903 onder meer enkele panden wegens ongeschiktheid ter bewoning onbewoonbaar heeft verklaard. Hierbij ook ‘een perceel aan den Berkenkamp, dienstdoende als slaapsteé en bewoond door de weduwe Venerius.’

Johannes Hendrikus Venerius, kleinzoon van Joannes, werd geboren in 1849 in Enschede als zoon van Antonij Venerius en Sophia Dekker. Johannes werd maar ongeveer 1 jaar oud en is gestorven op 13 maart 1851 in Enschede. Aanvankelijk had hij de achternaam van zijn moeder, Dekker, maar bij het huwelijk werd hij gewettigd.

Johannes Hendrikus Venerius, kleinzoon van Joannes en geboren in 1863 in Delden, als kind van Antonij Venerius en Sophia Dekker. Johannes is gestorven in Delden op 5 december 1864, ongeveer 1 jaar oud.

Johannes Hendrikus Venerius, achterkleinzoon van Joannes en geboren op 30 maart 1874 als zoon van Johannes Hendrikus Venerius (~1847-1897) en Johanna Boswinkel. Hij komt voor in het bevolkingsregister over 1874 van Ruurlo. Toen Johannes ongeveer 32 jaar oud was, trouwde hij op 1 november 1906 in Enschede met Maria Rösken, ongeveer 23 jaar oud. Ze kregen in 1908 een zoon,  Arend Jan Venerius. Na zes jaar huwelijk werd in Almelo de scheiding van deze echtelieden uitgesproken op 24 januari 1912, toen Johannes 37 jaar was en Maria 28 jaar. Het lijkt erop, dat Johannes Hendrikus als los werkman in 1931 naar Amsterdam is gegaan, waar hij achtereenvolgens op 7 verschillende adressen in het centrum woonde:
•    23-12-1931 Oudezijds Achterburgwal
•    15-6-1931 Prinsengracht
•    
12-9-1932 Haarlemmer Houttuinen
•    19-1-1933 Oudezijds Voorburgwal
•    
16-11-1933 Oudezijds Achterburgwal
•    13-2-1934 Nieuwezijds Kolk
•    1939 Roetersstraat 2, Gemeentelijk Verzorgingshuis voor Ouden van Dagen
Na het laatste adres is hij overleden in 1942 in Winterswijk. Maria is gestorven op 23 januari 1952, ongeveer 68 jaar oud, in Assen.

Joseph Venerius uit Vriezenveen is geboren in 1878 en gestorven in of net na 1927.

Joseph Vienerius, ook bekend als Josef Vienerius, werd geboren op 29 of 23 januari 1888 te Rheine in Duitsland. Op een duplicaat-akte is zijn geboortedatum met de hand veranderd van 29-1-1888 naar 23-1-1888. Nog merkwaardiger is echter, dat op deze akte naast de aanduiding van het kerkgenootschap R.K. in blauw het woord VREEMD gestempeld staat, met de uitleg: ‘volgens opgave onderzoek Controle d.d. 12-1-22. Is geboren uit Nederl. ouders doch genaturaliseerd Duitscher. ’ Joseph Vienerius was koopman. Toen hij 37 was, trouwde hij op 24 februari 1925 met Anna Friederike Karoline Esser uit Obernkirchen, Schaumburg, Niedersachsen, op dat moment 26 lentes jong. Zij was de dochter van Friedrich Hubert Esser und Sophie Ernestine Friederike Deerberg. De Duitse huwelijksaankondiging vermeldt, dat het voorgenomen huwelijk afgekondigd moet worden in Rotterdam en in Rheine, waar Eschendorf ligt, de toenmalige woonplaats van Joseph Vienerius, maar ook ten oosten van de rivier de Ems en in Obernkirchen, waar Anna Esser woonde (Obernkirchen ligt oostelijker dan Eschendorf, richting Hannover). Blijkbaar stond koopman Joseph nog ingeschreven in Rotterdam, maar woonde hij al in Eschendorf en was in 1922 al bekend, dat hij zich tot Duitser had laten naturaliseren.


Joseph en Anna hadden twee kinderen: een zoon en een dochter. Zoon Franz-Josef Vienerius, is geboren in Rheine, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Duitsland. Dochter Marlies Vienerius werd op 2 juli 1931 geboren, eveneens in Rheine. Zij overleed op 14 januari 1990 in Münster, vijf jaar nadat haar moeder Anna Esser op 8 september 1985 in Münster was overleden. Koopman Joseph Vienerius stierf op 19 februari 1979 in Münster, Duitsland.

Joseph Vienerius of Engelbert Joseph Vienerius is een naamgenoot, geboren op 20 mei 1893 als zoon van Johannes Vienerius (1861-na 1959) en Agnes Faber. In Duitsland werd hij Joseph genoemd, omdat het daar in die tijd gebruikelijk was om de tweede voornaam als roepnaam te gebruiken.

Jozeph Johannes Venerius, ook wel gespeld als Joseph Johannes Venerius, was de achterkleinzoon van Joannes en op 20 juli 1871 geboren in Lonneker als tweede kind van Johannes Hendrikus Venerius en Johanna Boswinkel. Toen Jozeph Johannes 31 jaar oud was, is hij op 5 februari 1903  in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Maria Kamphuis, die toen 21 was. Beiden werkten in een fabriek en zij woonden in Enschede. Zij hadden vier kinderen: Gradus Johannes (geboren in Schüttorf op 16 november 1902 en bij de huwelijkssluiting geëcht), Gerhard Johann (geboren 1904), Johanna Francisca (1906) en Bernardus Martinus (1907). Lute Venerius, geboren in 1921, maar op de leeftijd van 4 maanden te Enschede overleden op 16 september 1921, was blijkens de overlijdensakte van Johanna Maria Kamphuis niet de biologische zoon van Jozeph Johannes, maar kreeg wel diens achternaam, omdat Jozeph Johannes pas in 1935 officieel scheidde van Johanna Maria. Die overlijdensakte nummer 503 van de gemeente Enschede vermeldt als sterfdatum 22-07-1943, Johanna Maria was toen 61 jaar oud, en als haar partner Lute van Veen. Ook staat er te lezen, dat zij de gescheiden echtgenote van Joseph Johannes Venerius was. Al bij vonnis van de arrondissementsrechtbank in Almelo d.d. 19 februari 1913 zijn Jozeph Johannes en Johanna Maria op vordering van de vrouw gescheiden van tafel en bed verklaard. Procureur van de eiseres was Mr. M. A. Gewin.

Volgens een officiële opmerking op de huwelijksakte werd de definitieve scheiding te Enschede pas uitgesproken op 12 augustus 1935 en was er één kind gewettigd. Dat was het voorkind Gradus Johannes (Schüttorf 1902). Jozeph Johannes Venerius staat met drie van zijn kinderen, nl. Gradus Johannes, Gerhard Johannes en Bernardus Martinus Venerius geregistreerd in het  bevolkingsregister van Doetinchem 1900-1910. De laatste jaren van zijn leven schijnt Jozeph Johannes gesleten te hebben in een oudemannenhuis in de buurt van het Diekman, vroeger het voetbalstadion van Sportclub Enschede en FC Twente (bron: kleindochter Willie).

Julius Jean Vienerius was enig kind van Heinrich Julius Vienerius (1889-1969) en Gertrud Elbers. Hij werd geboren in 1951 en gestorven in Utrecht op 5 mei 1956, slechts 5 jaar oud.

Katharina Vienerius Katharina Vienerius = Albertina Catharina Agnes Venerius.

Kitty M. Venerius was gehuwd met Huub Krutzen, die op 13 juli 1985, 56 jaar oud, overleed. In een dankadvertentie, tevens aankondiging van de zeswekendienst, dankt zij de vele mensen, die blijk hebben gegeven van hun medeleven. Kitty en Huub hadden samen drie kinderen en een kleinkind.

Klara Gerhardina Vienerius (Clara) is geboren op 10 juli 1905 en gestorven op 18 december 1991, toen zij 86 jaar oud was. Zij was de dochter van Johannes Vienerius (1861-na 1959) en Agnes Faber. Klara Gerhardina trouwde op 11 januari 1944 met Leonhard Hermann Salet, die geboren werd op 20 augustus 1897 en is gestorven op 21 juni 1950. Clara woonde in Maasbracht.

Leonardus Johannes (Leo) Venerius, in april 1933 geboren als zoon van Bernard Marinus Venerius en Johanna Netta Winthagen. Zoeken via kb.nl op deze naam levert meerdere advertenties op van aardappel- en fruithandel L.J. Venerius-Hendriksen. Leo Venerius komt voor bij het parenteel van Derk Harm Hendriksen. Hij huwde op 24 juni 1959 Geertje Hendriksen, dochter van Jannes Hendriksen en Riek Vos. De opa van Leo is Johannes Vienerius, die trouwde met Agnes Faber. Zoon Bernard Leonard Venerius, geboren op 13 april 1960, is gestorven op 4 mei 2011. L.J. Venerius, Bennie, Rita, Johny en Anja worden genoemd in een overlijdensadvertentie van Hendrika Hendriksen, geboren Vos, in de Nieuwe Limburger koerier van 19-03-1973.

Lisa Vienerius-Kil, oorspronkelijk uit Kerkrade, en geboren in 1923, dus in 1998 al 75 lentes jong, collecteerde fanatiek voor het Diabetes Fonds en wist bijzonder veel over deze ziekte, die ook haar moeder, broer en zus al had getroffen, toen zij er in 1983 mee werd geconfronteerd. (Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 15/10/1998; p. 23/38). Lisa was gehuwd met Andreas Julius Theodoor Vienerius (Sjuul, geboren op 18 april 1919 en gestorven op 28 oktober 1982). Zij woonde vanaf 1986 in de polder tussen Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge.

Lute Venerius was de 2 maal achter-achterkleinzoon van Joannes en althans op papier de jongste zoon van Jozeph Johannes Venerius en Johanna Maria Kamphuis en het broertje van Gradus Johannes, Gerhard Johann, Johanna Francisca en Bernardus Martinus. Lute werd  in 1921 geboren, maar is al als zuigeling op de leeftijd van 4 maanden te Enschede overleden op 16 september 1921. De biologische vader van Lute Venerius was Lute van Veen. Dit blijkt uit de overlijdensakte van Johanna Maria Kamphuis, die op 22-07-1943 op 61-jarige leeftijd te Enschede overleden is. Deze akte met nummer 503, te vinden bij het Historisch Centrum Overijssel onder toegangsnummer 123 en inventarisnummer 16742, vermeldt als partner: Lute van Veen. Waarom kreeg Lute toch de achternaam Venerius? Onze reconstructie: a) Op 19 februari 1913 zijn Jozeph Johannes Venerius en Johanna Maria Kamphuis op vordering van de vrouw gescheiden van tafel en bed, zo blijkt uit een advertentie van het Centraal Bureau Genealogie. 
b) In 1921 is Lute Venerius geboren. Hij moet haast wel de zoon van Lute van Veen zijn en zal ook naar hem vernoemd zijn. Lute van Veen is op de overlijdensakte van Johanna Maria Kamphuis genoemd als haar partner. Lute kreeg juridisch correct de achternaam van de moeder, op dat moment nog niet officieel gescheiden en dus nog Johanna Maria Venerius-Kamphuis geheten.
c) In 1928 trouwt Gradus Johannes Venerius en op de huwelijksakte staat: verblijfplaats en bestaan van vader Joseph Johannes Venerius zijn onbekend.
d) Pas in 1935 wordt de scheiding tussen Joseph Johannes Venerius en Johanna Maria Kamphuis officieel.

Lute Venerius is geboren op 4 november 1941. Hij was de vader van een dochter. Lute Venerius is op 67-jarige leeftijd op 5  januari 2009 overleden te Enschede.

Magdaleena Fernerius, dochter van Jacob Fernerius en Magdaleena van Ulsen, is hervormd gedoopt op 20-11-1716 in de Westerkerk. Getuigen waren Johannes de Jongh en Josina van Ulsen. 
Bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand), 109 p. 513 (folio 256) nr. 6. Doopregister: NL-SAA-24147469.

Margaretha Venerius is in 1732 in Amsterdam geboren als dochter van Jan Venerius (ook wel Vernerius of Warnerius) en Maria Volkers. Margaretha had een één jaar oudere broer  Jacobus  en een vijf jaar jongere broer Hendrick. Zij is op 10 september 1732 in Amsterdam gedoopt en stierf op 12 mei 1813 in Breukelen, toen ze mogelijk 80 jaar oud was.

Maria Vernerius, dochter van Joannes Vernerius en Elizabetha Schuijvers, is rooms-katholiek gedoopt op 06-12-1704 in Kerk Stadhuis Van Hoorn. Als getuigen waren hierbij aanwezig Jacobus
 Vernerius en Anna Letoors. Bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand), 328 p. 32 (folio 16v) nr. 14. Doopregister: NL-SAA-24101955.

Maria Venerius is de dochter van vader Jacobus Venerius en moeder Magdalena van Ulsen, beiden uit Amsterdam. Maria is op 23 januari 1711 in de Nieuwezijds kapel hervormd gedoopt. De doopgetuigen waren Johannes Slevenboom en Ariaantje Fabrie. Maria is (voorlopig?) de oudst getraceerde vermelding van een persoon met de familienaam Venerius in Nederland. Bron: Stadsarchief Amsterdam. Doopgetuige Ariaantje Fabrie is  Ariaentje Fabri, de ‘moeye’ (= tante) bij de ondertrouw van Johannes Vernerius, zo blijkt uit een akte.

Maria Vinerius, op 23 november 1865 geboren te Hengelo (Ov.) als dochter van Antonij Vienerius en Sophia Dekker, trouwde met Heinrich Otto en kreeg in Rheine, Duitsland, een zoon, toen ze 22 of 23 jaar oud was.

Marinus Martinus Venerius is in Eibergen geboren op 22 januari in het crisisjaar 1929 als zoon van Johannes Franciscus Venerius en Jetta Johanna van de Worp. Bron: archieven van de Stad Amsterdam. Hij trouwde met Maria Rave, geboren in Bocholt, Duitsland, op 21 maart 1929. Hun zoon Johannes Franciscus Henrikus Venerius werd in 1948 geboren.

Martinus Venerius werd geboren  27 mei 1865 als negende en laatste kind van Franciscus Venerius (1811-1880) en Johanna Maria Hulsbeeke (~1825-1870). Verder is over zijn leven of overlijdensdatum niks bekend.

Max Venerius was terreinknecht bij Roda JC. Op 18 december 1981 verscheen er een foto van hem in de Nieuwe Limburger koerier. Hij maakt de belijning van het voetbalveld vrij in de hoop, dat de laatste wedstrijd van Roda JC thuis tegen NAC kan doorgaan.

Nicolaas Joseph Vienerius is geboren op 29 juni 1928 als tweede zoon van Engelbert Joseph Vienerius (1889-1969) en Anna Clara Rinkens. Hij is al na één dag gestorven op 30 juni 1928.

NN Venerius, kleindochter van Joannes en geboren op 1 augustus 1842 in Delden, als kind van Jan Hendrik Bouwhuis en Geertrui Venerius, is als zuigeling gestorven op 1 augustus 1842 in Delden.

NN Venerius,, kleinzoon van Joannes en geboren op 19 juni 1845 in Delden als kind van Jan Hendrik Bouwhuis en Geertrui Venerius, is als zuigeling gestorven op 19 juni 1845 in Delden.

NN Vienerius, kind van Heinrich Julius Vienerius (1889-1969) en Gertrud Elbers, is geboren en gestorven op 5 april 1928.

NN Vienerius is als derde kind van Engelbert Joseph Vienerius (1889-1969) en Anna Clara Rinkens geboren en gestorven op 13 juni 1931.

Petronella Finerius 
is rooms-katholiek
 gedoopt op 02-01-1677
 in Kerk ’t Boompje
. Haar vader was Jacobus Finerius, 
haar moeder Maria Fabri.  Bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand), 316 p.200 
Doopregister: NL-SAA-24594297.

Pierre Vienerius (ook aangeduid als Venerius), Kerkrade, is geboren op 5 oktober 1921 als zoon van Franz Andreas Vienerius (1891-1958) en Maria Josepha Hensgens (1897). Hij haalde de krant ter gelegenheid van zijn huldiging wegens 45-jarig lidmaatschap van het zangkoor Con Amore, waar hij dus met liefde lid van was. Pierre Vienerius werd op 23 november 1985 tijdens de viering van het 70-jarig bestaan van het koor Con Amore opnieuw gehuldigd als zingend lid en steunpilaar, onder meer tweede voorzitter. Maar liefst 50 jaar was tenor Pierre op dat moment lid. Mevrouw Gertrud Vienerius was jubilaresse met 25 jaren lidmaatschap, waarbij zij zelden een repetitie of uitvoering miste. Ook voorzitter en beschermheer drs. Werner Buck werd geëerd. Hij trad bij deze gelegenheid wegens verhuizing naar Maastricht af. De heer en mevrouw Vienerius ontvingen bondsspelden van de Koninklijke Nederlandse Zangersbond en een klok van Con Amore. Van Pierre stond een foto bij het artikel. Hij is gestorven op 23 juni 2003.

Piet Venerius uit Enschede plaatste op 21 december 1949 de volgende advertentie in De Waarheid: ‘Onze gelukwensen aan kam. Stalin en het Sowjet-volk. Leve het socialisme.’ Piet werd in 1932 fabrieksarbeider bij textielfabriek Van Heek. Na 35 jaar sappelen voor dit concern werd hij samen met 1700 collega’s ontslagen. Naar aanleiding van dit massa-ontslag vond op de koude, zwaarbewolkte zaterdag 22 april 1967 een demonstratie plaats op het terrein naast een fabriek van textielbaron Menko aan de Boulevard 1945 in Enschede. Hieraan namen onder meer Tweedekamerlid Henk Hoekstra, Freek Meis, de voltallige CPN-fractie in de Enschedese raad alsmede sympathisanten uit heel Nederland deel. Tijdens deze openluchtmeeting was Piet de tweede spreker. Hij wees er tijdens de betoging op, dat men [de regering De Jong wv] over aanvullende werken sprak, terwijl er volgens hem normaal werk genoeg was, omdat duizenden mensen nog geen woning hadden en de verbinding tussen Twente en het westen van Nederland nergens op leek.
(Bron: De Stichting tot beheer van de archieven van de CPN, mogelijk freelancers). Piet riep de regering op, te zorgen voor werkgelegenheid en beloofde, dat de arbeiders als één man achter de bonden zouden staan, als die actie zouden gaan voeren. Piet Venerius is overleden in het jaar 2007 in Enschede. Als hij op zijn vijftiende is gaan werken, was hij in 1967 dus 50 jaar en is Piet 90 jaar oud geworden.

R. Venerius, Kerkrade, is geslaagd voor het examen Ineterim Algemene Schakelopleiding aan de MBO-school Molenbeek in juni 1981.

R. Venerius-Storms wordt genoemd in de overlijdensadvertentie van Peter Joseph Storms, d.d. 4 mei 1980.

Sophia Vienerius was een achterkleindochter van Joannes en werd geboren op 20 oktober 1873, in Enschede, als kind van Antonij Vienerius en Hendrika Nijhuis. Sophia is reeds elf dagen later in Enschede gestorven op 31 oktober 1873.

Sophia Vinerius was eveneens een achterkleindochter van Joannes, maar werd 2 jaar na haar naamgenote geboren op 16 januari 1875 in Enschede en ook als kind van de logementhouder Antonij Vienerius en Hendrika Nijhuis. Sophia werd fabrieksarbeidster en trouwde op 28 oktober 1899 in Ede met de fabrieksarbeider Cornelis Smit, geboren te Ede op 8 mei 1874, overleden na 1930. Sophia was toen ongeveer 24 jaar oud, Cornelis 25. Cornelis behoorde tot de lichting van 1894 en vervulde nog zijn dienstplicht. Hij kreeg speciaal voor het huwelijk verlof, waarbij men hem er wel streng aan herinnerde, dat het huwelijk hem niet zou ontslaan van de verplichtingen die de Militiewet aan hem stelde. Bij het huwelijk werd één kind gewettigd, Henrica Vienerius, die in 1894 geboren was. Cornelis en Sophia kregen op 29 september 1897 één kind, dat hoogstwaarschijnlijk dood is geboren, want een naam werd niet aan het kind gegeven. Sophia is op 15 juni 1930, 55 jaar oud, in ’s Gravenhage overleden. Henny, het achterkleinkind van Sophia, was zo vriendelijk om een foto van haar overgrootmoeder en Cornelis Smit te sturen:

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van de aanvullende gegevens, die Henny ons stuurde, konden Monique en ik de volgende reconstructie van het gezin Vienerius/Smit samenstellen:

Het kind, dat bij het huwelijk in 1899 gewettigd werd, was Henrica Vienerius (Smit), geboren te Osnabrück in 1894.
Het naamloze kind NN Vienerius werd geboren en overleed in Enschede in het jaar 1897.
Het huwelijk werd voltrokken in 1899 in Ede. Daarna werden nog twee, en op basis van de informatie van Henny waarschijnlijk zelfs drie kinderen geboren:
Johanna Antonia Smit, ca. 1905 geboren in Rheine.
Antoon Smit, ca, 1908 geboren in Lonneker. En nog een broer van deze twee kinderen, die later ook in Enschede woonde.

Tonia Vienerius, achterkleindochter van Joannes en geboren op 29 juni 1880 te Enschede, als kind van Antonij Vienerius en Hendrika Nijhuis. Tonia werd maar ongeveer 1 jaar oud. Zij is gestorven op 24 december 1881 in Enschede.

Tonia Vienerius, eveneens achterkleindochter van Joannes en geboren op 15 mei 1882 te Enschede, als kind van Antonij Vienerius en Hendrika Nijhuis. Tonia werd maar ongeveer 7 maanden oud. Zij is als zuigeling gestorven op 10 januari 1883 in Enschede.

Willem Vernerius, zoon van Johannes Vernerius en Marie Hermans, is geboren op 12-08-1748 
en nog diezelfde dag rooms-katholiek gedoopt in de Franse Kapel. Als getuigen waren hierbij aanwezig Cornelis van der Horst en Maria Hermans. Bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam, 334 p. 340 (oud pag. 339).

Willem Venerius, kleinzoon van Joannes, werd in Enschede geboren op 15 december 1856 als kind van Franciscus Venerius en Johanna Hulsbeeke. Volgens een huwelijksakte van de gemeente Enschede is Willem Venerius op 8 januari 1880 op de leeftijd van 23 jaar getrouwd met Johanna Engelina ten Cate (geboren ca. 1860), toen 20 jaar en wonend in Enschede. Willem vervulde nog zijn dienstplicht en moest verlof vragen voor de huwelijkssluiting. Ze kregen op 7 februari 1882 een dochter, Gerridina Johanna Venerius. Zowel Willem als zijn bruid als ook vader Franciscus werkten in een (textiel?)-fabriek. Willem is ‘de arbeider W. Venerius te Bookholt’ (nu een wijk in Nordhorn in de graafschap Bentheim*), die genoemd wordt in de editie van 2 uur van de Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen Handelsblad van vrijdag 31 januari 1908 in verband met de collectieve naturalisatie van hem en 49 anderen, die hun Nederlands Staatsburgerschap en ingezetenschap waren kwijtgeraakt ingevolge artikel 7, 50 van de Wet op het Nederlanderschap van 12 december 1892, gewijzigd op 8 juli 1907. Willem werd genaturaliseerd op 20 juni 1908, 51 jaar oud. *Met dank aan Dr. Jürgen B. Kehrel, die hierop wees.

Wilhelmina Cecilia Venerius (Willie), geboren in 1950 in Boekelo, gemeente Enschede, overleden in juni 2012 te Enschede.

Willem Venerius, geboren in 1950 in Boekelo, gemeente Enschede. Hij is de 7 maal achter-achterkleinzoon van Joannes Venerius. Zie verder zijn eigen pagina.

 

7 Responses to Venerius NL

 1. tamara says:

  ha willem,jammer ,heeft iemand geklaagd?of wat is er gebeurt?vind er zo niks aan,zo afstandelijk nu.

  • Sjaak says:

   Hallo Tamara,
   Monique heeft ontdekt, dat het wettelijk verboden is om een lijst van levende mensen openbaar te maken. Dat zou zijn ter bescherming van de privacy van personen. Daarom staan er alleen nog overleden personen op. Leuk als je genealogisch onderzoek doet, maar lastig, als je in contact wilt komen met levende naamgenoten. Het vreemde is hierbij, dat je wel mensen via google en de Telefoongids kunt opsporen en zelfs heel veel namen vindt van bijv. iemand met de naam Venerius, doordat die persoon een blog heeft of op Hyves of Facebook staat. Maar een lijst aanleggen mag dus niet. De overheid heeft wel het recht om zulke bestanden aan te leggen, bijvoorbeeld de Burgerlijke Stand enz. Voor de zekerheid heb ik de mensen, die hebben geprocedeerd tot het Hof van Straatsburg ook verwijderd.

 2. Monique says:

  April 2012, een gedenkwaardig moment: het Archief van Amsterdam heeft de ondertrouwregisters online gezet.

  Via veel omwegen en aanwijzingen is nu met zekerheid vast te stellen dat “de oudst traceerbare stamvader Joannes Venerius (~1773-1848)” zijn roots in Amsterdam heeft. De naam van de vader Joannes Venerius uit Amstelveen is bekend geworden: zijn vader is Jan Fenerius, geboren in Amsterdam.

  De stamvader Joannes Venerius gaat daarom zijn stokje doorgeven aan deze nieuwe stamvader: Jan Fenerius.

 3. Henny P says:

  Sophia Vinerius was eveneens een achterkleindochter van stamvader Joannes, maar werd 2 jaar na haar naamgenote geboren rond oktober 1875 in Enschede en ook als kind van Antonij Vienerius en Hendrika Nijhuis. Sophia werd fabrieksarbeidster en trouwde op 28 oktober 1899 in Ede met de fabrieksarbeider Cornelis Smit (Ede 1874). Zij was toen ongeveer 24 jaar oud, hij 25. Bij het huwelijk werd één kind gewettigd. Cornelius en Sophia kregen op 29 september 1897 één kind, dat hoogstwaarschijnlijk dood is geboren, want een naam werd niet aan het kind gegeven. Sophia is op 15 juni 1930, 55 jaar oud, in ’s Gravenhage overleden.

  Deze Sophia was mijn overgrootmoeder. Het kind dat gewettigd werd, was mijn grootmoeder en had als meisjesnaam oorspronkelijk Vienerius, later erkend door Smit. Zij, mijn oma, was geboren in Duitsland, 09-12-1894, en opgegroeid in Enschede. Uit het huwelijk met Smit, werd minstens 1 zoon geboren en een dochter. De dochter, Johanna Anthonia, stierf op 9 jarige leeftijd en mij is vroeger verteld, dat het meisje was verbrand. Ik heb nog een foto van dit meisje en ook van haar ouders, Cornelis en Sophia Smit-Venerius. Als jullie er prijs op stellen, dan wil ik wel een kopietje van de foto’s opsturen. Sophia is inderdaad in Den Haag overleden, bij mijn grootouders! Met vriendelijke groet, Henny

 4. Mario says:

  Dus je mag ook geen lijsten aanleggen binnen een gedeelte beschermd met een paswoord? Ik vond het al gek om mijn opa’s en vaders namen te zien maar niet van andere (in leven zijnde) familieleden… Alhoewel… mijn naam wordt toch ook vermeld?! En ik ben in leven…. Toch? Ik kom nog terug op een aantal punten (aanvullingen) sorry ik ben momenteel erg druk hier met een pre-production voor de Indonesische televisie… dus kan even duren….

Leave a Reply