Steeds meer

Dankzij het speurwerk van Monique komen er steeds meer feiten aan het licht over het voorkomen van de naam Venerius in Nederland. Al die vondsten krijgen binnenkort een eigen pagina. Om niet voortdurend zaken te moeten corrigeren, wacht ik nog tot helder is, hoe allerlei verbanden blijken te zijn. Blijf dus checken of er nieuws is! Want het is buitengewoon veelbelovend.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Steeds meer

Veel nieuws op komst

Binnenkort een nieuwe pagina met verrassend nieuws. Ik zou bijna net als Confucius verzuchten: konden er maar 70 jaren worden toegevoegd aan mijn leven, dan zou ik eh… nog meer tijd verprutsen misschien?

Posted in Uncategorized | Comments Off on Veel nieuws op komst

Privacy

Omwille van bescherming van de privacy (terecht) is het wettelijk verboden om een verzameling van levende naamgenoten te publiceren, ook al zijn die op internet te vinden. Want het recht om informatie over eenieder te verzamelen en in al dan niet gekoppelde geautomatiseerde systemen op te slaan is Рnet als loterijen organiseren en casino’s beheren Рvoorbehouden aan de overheid, die trouwens zelf ook weer gebonden is aan wettelijk geregelde beperkende kaders. Er staan dan ook geen namen van thans aantoonbaar of vermoedelijk nog in leven zijnde personen, van wie nog geen uitdrukkelijke toestemming tot vermelding voorhanden was, meer in de publiek toegankelijke overzichten. Jammer, maar: lex dura, sed lex, zoals onze Romeinse voorouders reeds wisten. De wet is hard, maar het is nu eenmaal de wet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Privacy

Dubbele moord

Vandaag de dubbele moord in juni 1963 toegevoegd. Kan alleen het definitieve vonnis nog niet vinden. Wie helpt?

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dubbele moord

Frans is vermoord!

Op de pagina Crimineel nieuwe vondsten, verzameld door Monique, genealogisch speurder. Lees alles over de moord bij het Volkspark in Enschede!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Frans is vermoord!